2.10.15

Προτεραιότητες...

Προτεραιότητες...

.
.
_Η εμπλοκή μου σε μια σημαντική εκδοτική προσπάθεια, με υποχρεώνει να ελαχιστοποιήσω την παρουσία μου στο ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ καθώς και όλα τα άλλα κοινωνικά δίκτυα.
_Παρακαλώ προσευχηθείτε για καλή επιτυχία.

=================