8.12.11

Λίγο πριν από την πτώση;


Λίγο πριν από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά και όλων των ολοκληρωτικών / πολεμοχαρών / επεκτατικών καθεστώτων, πρώτο και κύριο λόγο είχε η προπαγάνδα.
__Είναι άραγε τυχαίο το παρακάτω πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ τούτες τις ημέρες της οικονομικής και όχι μόνο κατάπτωσης του κόσμου μας;

Εμείς μόνο το παρουσιάζουμε. Εσείς θα το κρίνετε!

------------------------------------------------------------------------------------
«Η χειρ ημών η υψηλή, και ουχί ο Κύριος, έκαμε πάντα ταύτα. 
Διότι είναι έθνος ασύνετον, και δεν υπάρχει εν αυτοίς φρόνησις. 
Είθε να ήσαν σοφοί, να ενόουν τούτο, να εσυλλογίζοντο το τέλος αυτών» 
Δευτ. 32:27-29  
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com

Αλλαγή προτεραιοτήτων...Όχι στο όπιο της θρησκείας και της μόρφωσης...
Δώστε στα παιδιά το "γνήσιο πράμα"
(χόρτο, μαύρη ή άσπρη σκόνη)
Έτσι θα είναι καλύτεροι ΟΠΑΔΟΙ των κομματικών οργανώσεων...
και καλύτεροι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ των υποπροϊόντων της ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ τους.
------------------------------------------------------------------------------------
«Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε· 
οίτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε· 
ώτα έχετε και δεν ακούετε·  
εμέ δεν φοβείσθε; λέγει Κύριος» 
( Ιερ. 5:21-22  21 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com


Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα


 
Νύχτα χριστουγεννιάτικη στη Ρώμη, το Κολοσσαίο φωταγωγημένο και δίπλα του φωταγωγημένο το χριστουγεννιάτικο έλατο. Ατμόσφαιρα εορταστική, εντυπωσιακή έτσι εορτάζουν Χριστούγεννα εφέτος στη Ρώμη, έτσι και πέρυσι.
__Η αποκαλούμενη “αιώνια πόλη” δυστυχώς δεν αλλάζει αφού δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, παραμένουν ίδιοι, όπως τότε ,που ζήταγαν άρτο και θεάματα, έτσι και σήμερα ζητάνε θέαμα, ατμόσφαιρα με λαμπιόνια και στολίδια και βέβαια όχι μόνο άρτο αλλά γαλοπούλες, γουρουνόπουλα, γλυκά και σαμπάνιες.
__Οι χριστιανοί τότε ήταν το κύριο μενού στο θέαμα του Κολοσσαίου...
Αλλά μήπως και σήμερα δεν είναι οι Χριστιανοί το κύριο μενού μέσα σ' ένα κόσμο της αδικίας και αμαρτίας;
Όμως ο Χριστός είπε:
------------------------------------------------------------------------------------
«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, 
διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 
Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι 
και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον
 ψευδόμενοι ένεκεν εμού. 
Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας 
είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως 
εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών»
 ( Ματθ. 5:10-12 )
--------------------------------------------------------------------------------------


ΠΗΓΗ: Maranatha.gr


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com