2.3.14

Αγγελολογίες - Ματαιολογίες...

Αγγελολογίες - Ματαιολογίες...
.
.
Το διαδίκτυο έχει γίνει τόπος διάδοσης κάθε λογής αντίχριστης και σατανικής διδασκαλίας...
Κάθε ένας μπορεί να διαδίδει για τον εαυτό του ότι είναι Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΙΕΡΕΑΣ, Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Ο ΣΩΤΗΡΑΣ, Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ, Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ κ.λπ., κ.λπ...
Αυτά είναι τα "καλά" της ελευθερίας του λόγου...
Όμως οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ...
Μιλούν για αγγέλους αλλά ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ...
Αυτό βεβαίως δεν το λένε... διότι ο δάσκαλός τους, ο Σατανάς, είναι ο "πατέρας του ψεύδους"...
 =
«Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού.
Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός.
Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών»
( 2Κορ. 11:13-15 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


ΖΗΤΩ των Ευρωβουλευτών μας...

ΖΗΤΩ των Ευρωβουλευτών μας...
.
.

Να τους έχουμε, να τους χαιρόμαστε, λοιπόν, και προπαντός να τους ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ...
 
Επειδή κάποιοι καλοί μου φίλοι με διαβεβαιώνουν ότι ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ... 
Ιδού τα έργα τους, λοιπόν... και "καλά σαράντα"...
 =
«Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε· διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών αισχρόν έστι και λέγειν· τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι»
Εφεσ. 5:11-13 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.