20.2.14

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο;

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο;
.
.

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο;
Εκείνοι που διδάσκουν το ψευδές «ευαγγέλιο» της Ευημερίας, υπόσχονται στους οπαδούς τους ότι μπορούν να ζητούν (να απαιτούν λένε) από τον Θεό Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ, και ο Θεός είναι δέσμιος να εκπληρώσει την επιθυμία τους που θα εκφράσουν έκφωνα.
  • Τίποτε αληθινό δεν υπάρχει σε μια τέτοια «διδασκαλία». 
  • Είναι χαρακτηριστικό δείγμα εκείνου που ο Παύλος προειδοποιούσε τον Τίτο ότι επρόκειτο να ξεσπάσει στην εκκλησία, όπως και έγινε. 
 =
«Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν» 
2 Τιμ. 4:3 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Δεν είναι εξυπνάδα να περιφρονείς τους νόμους του Θεού...

Δεν είναι εξυπνάδα
να περιφρονείς τους νόμους του Θεού...
.
.

Ο άνθρωπος αισθάνεται τους νόμους του Θεού ως περιορισμούς και στερήσεις της ελευθερίας του... 
Όμως η αγάπη του Θεού έδωσε τους νόμους ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΣ... 
Όποιος το έχει καταλάβει αυτό ζει κάτω από την προστασία του Θεού. 
Την πιο καλή και ασφαλή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Και χαίρεται την αληθινή ελευθερία. 
Την πιο καλή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
 =
«Ούτω λέγει Κύριος, ο Λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ·
Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε διά την ωφέλειάν σου, 
ο οδηγών σε διά της οδού δι' ης έπρεπε να υπάγης»
Ησ. 48:17  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.