31.8.13

Μόδα, ο μεγάλος τύραννος...Μόδα, ο μεγάλος τύραννος...

Και η μόδα και η φιλαρέσκεια...
Όμως γι' αυτά οι φεμινίστριες δεν έκαναν τίποτε...
Μόνο για τις εκτρώσεις και την μοιχεία ξέρουν ν' αγωνίζονται...
=
Και η γυναίκα διαρκώς θα είναι το ΘΥΜΑ της ανάγκης να αναδειχθεί και, όταν μπορεί, να επιβληθεί...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται...Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται...
.
.
Ανάμεσα στα όμορφα και ολοζώντανα λουλούδια, υπάρχουν --συνυπάρχουν-- και εκείνα που τελείωσαν τον προορισμό τους και μαραίνονται... 
  • Σε λίγο θα πέσουν... 
  • Αλλά δεν θα χαθούν... 
Θα δώσουν τους σπόρους τους για τη συνέχεια της θείας Δημιουργίας... 
Όπως ακριβώς και ο άνθρωπος.
=
«Γενεά υπάγει, και γενεά έρχεται· η δε γη διαμένει εις τον αιώνα» (Εκκλ. 1:4) 
Μέχρι ο Θεός θα μας ελευθερώσει από αυτό τον κύκλο ζωής,  φθοράς και  θανάτου, για να μας χαρίσει την αφθαρσία και την αθανασία που σήμερα ανήκουν ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟ! 
Αν αληθινά ενδιαφέρεσαι, διάβασε σήμερα:   
«ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Κύριος των κυριευόντων,  όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ίδη» (1Τιμ. 6:15-16)   
και επίσης
«Πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν.  Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη» (1Κορ. 15:53-54)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.