20.1.14

Πνευματικός πόλεμος (;)

Πνευματικός πόλεμος (;)
.
.

Το ζήτημα του ονομαζόμενου "πνευματικού" πολέμου είναι μεγάλο και σοβαρό.

Το "καλάσνικοφ" είναι ΟΠΛΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ.
Η πανοπλία του πιστού είναι ΜΟΝΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗ.

Αντίθετα από όσα ακούγονται συχνά, ο Χριστιανός δεν καλείται να ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ το έδαφος του εχθρού αλλά ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ !!!

Παρακαλώ διαβάστε ξανά ανεπηρέαστα την πανοπλία του Θεού:

11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε ***να σταθήτε*** εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου·
12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.
13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε ***να αντισταθήτε*** εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, ***να σταθήτε***.

( Εφεσ. 6:13 )

Όσοι νόμισαν ότι μπορούν να ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ, στο τέλος καταστράφηκαν οι ίδιοι, επειδή ο Θεός δεν μας έστειλε να κυριεύσουμε αλλά ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ.

Όσον αφορά τα λόγια του Παύλου στην Β Κορ. 10 (βλ. παρακάτω), εκεί δεν μιλάει για πνεύματα αλλά για ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ και ΝΟΗΜΑΤΑ...

Παρακαλώ ξαναδιαβάστε τα σχετικά χωρία, χωρίς επηρεασμό από διάφορα βιβλία (είτε διαφόρων καλογήρων είτε διαφόρων Αμερικανών).
 
 =
«Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα·
διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων·
επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,
και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσωμεν πάσαν παρακοήν, όταν γείνη πλήρης η υπακοή σας. »
( 2Κορ. 10:3-6 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Το μέτρο της ηλικίας...

Το μέτρο της ηλικίας...
.

.
Μόλις 36 ετών ο νέος Αρχιεπίσκοπος, και μάλλον ως μειράκιον ακούγεται...

Αν όμως τον συγκρίνουμε με τους σχεδόν αιωνόβιους μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, ίσως αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η Ιεραρχία μας μυρίζει φορμόλη...

Ίσιος δρόμος δεν υπάρχει;

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Οικουμενισμός που οδηγεί σε τι;

Οικουμενισμός που οδηγεί σε τι;
.

.
Δεν είναι κακό οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, να γνωρίζονται περισσότερο και να ανέχονται ο ένας τις διαφορετικότητες και τις παραξενιές του άλλου.

Εξάλλου και μέσα στην Εκκλησία αυτό συμβαίνει ως ένα βαθμό, καθώς ο καθένας φέρνει μαζί του τις αλλοιώσεις της αμαρτίας από τις οποίες ο Χριστός, διά του Αγίου Πνεύματος, εργάζεται για να θεραπεύσει.

Από εκείνο το σημείο, όμως, μέχρι του να θεωρούνται όλες οι θρησκείες ισάξιες και όλοι οι "θεοί" ως έκφραση του ΕΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ, αυτό ξεφεύγει όχι μόνο από την πραγματικότητα αλλά και από κάθε λογική.

Μόνο ένας διεστραμμένος ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΝΟΥΣ θα μπορούσε να εμπνευστεί τέτοιες προτάσεις, αν και όλο και περισσότερο τις βλέπουμε να ξεπετάγονται από στόματα θρησκευτικών αρχόντων...


 =
«Εγώ είμαι ο Κύριος· τούτο είναι το όνομά μου· και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον ουδέ την αίνεσίν μου εις τα γλυπτά.»
( Ησ. 42:8  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.