3.12.14

Ποιο ευαγγέλιο; Ποια σωτηρία;

Ποιο ευαγγέλιο; Ποια σωτηρία;

.
.
_Διάβασα σήμερα το πρωί μία συζήτηση στο Facebook για το μήνυμα και την ουσία του Ευαγγελίου και της Σωτηρίας. 
_Λυπήθηκα με κάποιες από τις απόψεις που εκτέθηκαν εκεί, όμως θεώρησα χρήσιμο να κρατήσω τις υγιείς, τις σύμφωνες με τον λόγο του Θεού, και να τις μεταφέρω εδώ για κάθε φίλο της αλήθειας. 
_Είναι μεγάλο κρίμα όταν άνθρωποι "θεολόγοι", προσπαθώντας να συστήσουν την υπόσταση του επαγγέλματός τους, δεν δυστάζουν να παραποιούν το Ευαγγέλιο, για να υποστηρίξουν διδασκαλίες ανθρώπων...
_Διαβάστε μόνοι σας και δοξάστε τον Θεό για την ανέκφραστη δωρεά Του.  
=============================
Ευαγγέλιο που δεν κάνει λόγο για αμαρτία, για μετάνοια, για κρίση και αιώνια καταδίκη, αλλά λέει μόνο πως ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι καθόλου ευαγγέλιο. Το ευαγγέλιο συνίσταται από την πλευρά του Θεού στην τακτοποίηση της αμαρτίας διά της θυσίας του Χριστού και από την πλευρά του ανθρώπου στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του, στη μετάνοια από τις αμαρτίες του και καταδίκη τους, και στην διά πίστεως αποδοχή του Χριστού ως ατομικού Σωτήρος και Κυρίου. Ο Θεός πριν μας δείξει την αγάπη Του μας δείχνει τη δικαιοσύνη και την οργή Του. Πριν μας δείξει τη Σωτηρία μας δείχνει την απώλεια. Πριν να μας ζωοποιήσει μας θανατώνει. Πριν να μας δείξει τον ουρανό μας δείχνει την κόλαση. Μετανοείστε, φροντοφωνούσαν οι Απόστολοι, επιστρέψτε, πιστέψτε στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, "Δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα." Ρωμ. α΄16.

Δεν μιλάει η Καινή Διαθήκη για την οργή του Θεού;
Δεν λέει το Ευαγγέλιο "ο πιστεύων εις τον υιόν έχει ζωήν αιώνιον· ο δε απειθών τω υιώ ουκ όψεται ζωήν, ΑΛΛ' Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΝΕΙ επ΄ αυτόν"; (Ιωάν. γ΄ 36).
Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος "Αποκαλύπτεται οργή θεού απ΄ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων."; (Ρωμ. α΄18). 
Κανένας αμαρτωλός δεν έρχεται στον Χριστό από αγάπη.
Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό πριν να σωθεί. Όλοι ήρθαμε και ερχόμαστε στον Χριστό για να αποφύγουμε την αιώνια κόλαση και όταν δεχτούμε τον Χριστό "όσοι εδέχθησαν αυτόν εις αυτούς έδωκεν αξουσίαν να ΓΕΙΝΩΣΙ τέκνα θεού» (Ιωάν. α΄ 12), τότε αναγεννιόμαστε με το Άγιο Πνεύμα και τότε Τον αγαπάμε τον Κύριο, γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε.
Το ευαγγέλιο είναι ατομική υπόθεση. Δεν είπε ο Χριστός "πας ο πιστεύων" και "ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν"; 
Αυτό είναι ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. "Δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑ". Όλα αυτά είναι δηλωτικά ατομικής πίστης και αποδοχής. Ο Χριστός δεν σώζει σύνολα, άτομα σώζει. Ήρθε να ζητήσει και να σώσει ΤΟ απολωλός!
Ο Χριστός δεν μας καλεί να Τον αγαπήσουμε ενώ είμαστε έτι αμαρτωλοί, αλλά μας καλεί να πάμε σ΄ Αυτόν για να μας σώσει και αφού μας σώσει μάς παραγγέλλει να Τον αγαπάμε. "Ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς" Α΄ Ιωάν. δ΄ 10. 
Τον Χριστό τον δεχόμαστε ως ατομικό προσωπικό μας Σωτήρα, όχι ως Σωτήρα των άλλων. Ούτε συμβαίνει εγώ να Τον δέχομαι ή πιστεύω και άλλος να σώζεται…
Και όταν μιλάω για οργή, εννοώ την οργή της αιώνιας καταδίκης, η οποία υπάρχει πάνω από κάθε αμαρτωλό από την οποία ο Θεός, από αγάπη, μας προειδοποιεί να "εκφύγουμε" και να σωθούμε πιστεύοντας στον Χριστό! 
Υπάρχει τίποτε σαφέστερο απ΄ αυτό; Δεν μιλάει η Καινή Διαθήκη για τη δικαιοσύνη του Θεού; Δεν μιλάει για την οργή Του; Όποιος περιφρονεί την αγάπη Του, όποιος απορρίπτει τον Χριστό, τι θα βρει μπροστά του, αγάπη, συγχώρηση, ή οργή και καταδίκη; Αυτή είναι η πίστις "ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους." 
Η αλήθεια είναι ότι όσοι πήγαν στον Χριστό, χωρίς ιδέα, για δικαιοσύνη και για οργή του Θεού απλώς δεν πήγαν στον Χριστό... 
Εκείνοι που «ευαγγελίζονται» την ΑΓΑΠΗ του Χριστού αλλά μία αγάπη ξέχωρη από τον ΣΤΑΥΡΟ του Χριστού, –δηλαδή την καταδίκη της δικής μας αμαρτίας–, κάνουν οπαδούς αλλά όχι χριστιανούς. 
Για ποιο άλλο λόγο, εξάλλου, φανερώθηκε η αγάπη Του «ματωμένη πάνω στον σταυρό του Γολγοθά»;
Ένα ευαγγέλιο που δεν μιλάει για αμαρτία, για μετάνοια, κρίση, για την αγάπη του Θεού και τη θυσία του Χριστού και δεν καλεί σε πίστη σ΄ Αυτόν, δεν είναι ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ! Είναι άλλο ευαγγέλιο! 
Φυσικά και την έδειξε στο σταυρό! Η οργή του Θεού κρέμεται πάνω από το κεφάλι κάθε αμαρτωλού, αλλά η μετάνοια και η πίστη στον Αντικαταστάτη και Σωτήρα Χριστό τον σώζει και τον κάνει παιδί του Θεού.
Ναι, "όσοι εδέχθησαν (δια της πίστεως) αυτόν (τον Χριστόν) εις αυτούς έδωκεν (ο Χριστός) εξουσίαν (όχι ελπίδα, ούτε υπόσχεση) να γίνωσι τέκνα Θεού. Γίνεσαι κάτι που δεν είσαι. 
Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού, όπως πολλοί πιστεύουν και λένε, είμαστε δημιουργήματα του Θεού, αλλά γινόμαστε παιδιά του Θεού μόνο δεχόμενοι τον Χριστό διά της πίστεως στον Χριστό ως Σωτήρα και Κύριό μας.
Το «εδέχθησαν αυτόν" αφορά μια προσωπική, και ατομική σχέση και πίστη στον Ιησού Χριστό σαν Σωτήρα και Κύριο.
Διαφορετικά "και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίττουν". 
Δυστυχώς υπάρχουν "πιστοί" που μπαινοβγαίνουν στις εκκλησίες, γιατί είναι ωραία, ο Κύριος είναι καλός και μας αγαπάει, γιατί με την ζωή του Χριστού σωζόμαστε, αλλά ποτέ δεν πλησίασαν στον Κύριο σαν αμαρτωλοί που έχουν ανάγκη σωτηρίας, γιατί η φύση του ανθρώπου είναι αμαρτωλή. 
Είμαι αμαρτωλός ΕΓΩ προσωπικά και έχω την ανάγκη ΕΓΩ προσωπικά να δεχθώ την θυσία του Χριστού που έγινε για μένα. Την ζωή Του θα με εμπνεύσει το Άγιο Πνεύμα του πώς να την ζήσω. 
Σωζόμαστε κατά χάριν, διά της πίστεως "προς έργα καλά τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς". Τα έργα δεν συμβάλλουν στη σωτηρία, αλλά την αποδεικνύουν. Αποδεικνύουν τη γνησιότητα της πίστεως. 
Ο Χριστός ατομικός Σωτήρας γίνεται˙ δεν σώζει ομάδες, δεν σώζει, εκκλησίες, δεν σώζει έθνη, ΑΤΟΜΑ ΣΩΖΕΙ!

=================


Στατιστικά των Χριστουγένων...

Στατιστικά των Χριστουγένων... 


400 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ  την περίοδο των Χριστουγέννων.

50% των ανθρώπων ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

40% πρέπει να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα για να καλύψουν το κόστος αυτών των δαπανών.

33% θα χρειαστούν 6 μήνες για να ξεπληρώσουν τα έξοδα αυτά.

20% των ανθρώπων που θα έχουν πρόβλημα να κάνουν υποθήκη ή πληρωμής ενοικίου, τον Ιανουάριο, λόγω των δαπανών των Χριστουγέννων.

Άλλη έρευνα της Ασφαλιστικής Εταιρείας Lloyds της Βρετανίας διαπίστωσε ότι:

1.500 δολάρια κοστίζει η συλλογή παιχνιδιών που έχει κάθε παιδί στη Βρετανία.

10 δώρα, εκτός από εκείνα που τους προσφέρουν οι γονείς τους, παίρνουν κατά μέσο όρο τα παιδιά.

40% των παιχνιδιών αυτών έχουν σπάσει μέχρι τον Μάρτιο.
=================