11.1.14

Ποιος είναι ΚΥΡΙΟΣ της ζωής σου;

Ποιος είναι ΚΥΡΙΟΣ της ζωής σου;
.
=
«Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας»
( Ρωμ. 1:25 )        
.


Πολλοί θα αρνηθούν ότι λατρεύουν την ΚΤΙΣΗ μάλλον παρά τον Θεό... 
Όμως το κάνουν όταν λατρεύουν τα ΔΩΡΑ παρά τον δωρητή... 

Το ιστολόγιο    
« Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.

Το "βιβλικό" ΜΠΛΕ στο εμπόριο...

Το "βιβλικό" ΜΠΛΕ στο εμπόριο...
.
.
Δεν πρόλαβαν οι ειδικοί να μιλήσουν για το βιβλικό κυανούν χρώμα,
και οι επιτήδιοι Εβραίοι (και όσοι άλλοι κρύβονται από πίσω) έσπευσαν να εκμεταλλευτούν ΕΜΠΟΡΙΚΑ την ανακάλυψη... 
Ιδού αντικείμενα ΒΑΜΜΕΝΑ ΓΑΛΑΖΙΑ,
για να έχετε την "ευλογία του κυανού"...
=
Καμία αμφιβολία ότι πλήθη Αμερικανοί Ευαγγελικοί - Πεντηκοστιανοί, θα τρέξουν να αγοράσουν τα σύγχρονα αυτά "φυλαχτά" για το καλό... 
Εδώ αγοράζουν τόσα και τόσα χαϊμαλιά από το ΤΒΝ και όχι μόνο.        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.

Μια "οικογένεια" είναι όλοι...

Μια "οικογένεια" είναι όλοι...
.
 
.
Και ο άλλος διάσημος των ημερών, και προφυλακισμένος κ. Λαυρεντιάδης είναι ΑΡΧΟΝΤΑΣ, όμως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων... 
******************************************
Κάτι συμβαίνει στο βασίλειο της ΡΑΣΟΚΡΑΤΙΑΣ...
Μήπως ο ηγούμενος Εφραίμ ξέρει πιο πολλά από όσα λέει;
****************************************** 
Στη γλώσσα του υπόκοσμου
"ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ" ΛΕΓΕΤΑΙ Η "ΜΑΦΙΑ"...
=
«Δεν δύνασθε να δουλεύητε Θεόν και μαμωνά.»
( Λουκ. 16:13 )    
«Πόσον δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα»
Μάρκ. 10:23     

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.