19.4.14

Το θείο δράμα διαχρονικό...

Το θείο δράμα διαχρονικό...
.
.
_Το θείο δράμα ξεκίνησε ΠΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ και εξελίχθηκε πριν από 2.000 χρόνια για να διαρκέσει ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ...  
_Μια μικρή, ελάχιστη, λεπτομέρεια σε όλο αυτό είμαστε εγώ και εσύ, που όμως ο Θεός ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ...
_Κύριε, πόσο ευγνώμονες Σου είμαστε! 
============
«Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους· τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού διά θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω υμών, καθώς και σεις εξεύρετε,
τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε· 
τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τας ωδίνας του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατήται υπ' αυτού» (Πράξ. 2:22-24) 
=============

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Πάθη Χριστού... όμως γιατί; (6)

Πάθη Χριστού... όμως γιατί;  (6)
.
.
Ο Σταυρός-6


«Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας αμαρτίας; "με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε"».
Α' Πέτρου β'24


Ο σταυρός του Χριστού στήθηκε σ' αυτήν τη γη πριν κάποιες χιλιάδες χρόνια. Δε στήθηκε όμως για να μας μείνει ως ανάμνηση που θα τιμούμε τις μέρες του Πάσχα και θα προσπερνούμε έτσι αδιάφορα και επιπόλαια το μήνυμα Του. Στήθηκε για να τον στερεώσουμε και εμείς για πάντα μέσα στην καρδιά μας και να γονατίσουμε με ευλάβεια μπροστά στο μεγαλείο του κρεμάμενου Κυρίου μας. Ας αναλογιστούμε Ποιος είναι ο Θεός και τι επέλεξε να περάσει για εμάς για να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής μας. Ας αφήσουμε τη σκέψη αυτή να υπερχειλίσει από ευγνωμοσύνη την καρδιά μας και ας παρηγορηθούμε και ενισχυθούμε με τη βεβαιότητα ότι όποια και αν είναι η σημερινή μας κατάσταση, όποιοι πόνοι και αν θλίβουν τη ψυχή μας, αυτή η ύψιστη αγάπη στο σταυρό του Γολγοθά εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να φωτίζει τη ζωή μας μ' έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο. Ας φροντίσουμε, τέλος, ο σταυρός του Χριστού να γίνει το σημείο αναφοράς μας σ' αυτή τη ζωή αλλά και πηγή από την οποία θα αναβλύζουν κύματα αγνής αγάπης προς όλους τους συνανθρώπους μας. Αν ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο να προσφέρουμε ανυστερόβουλα και να αγαπάμε αβίαστα και αυθόρμητα τους συνανθρώπους μας, ας αναβλέψουμε στο σταυρό του Γολγοθά. Στη θέα του σταυρωμένου για τον άνθρωπο Χριστού θα βρούμε την απάντηση σε όλα τα ερωτηματικά μας. Φως αληθινό θα πλημμυρίσει ολόκληρη την ύπαρξη μας...
Τέλος 
«Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον»
Α' Κορινθίουςβ'2

Από άρθρο της Μαρίας Π. Μεντή στο περιοδικό «Αγγελιαφόρος», τ. 135, 2014_ 


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.