4.9.13

Από τη γη της Επαγγελίας...


Από τη γη της Επαγγελίας...
.
.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, καθώς βλέπουμε τα σταφύλια σε πλήθος παραγωγής, ο νους κατευθύνεται στη σκηνή της κατάληψης της Γης Χαναάν από τους Ισραηλίτες... 
Από παιδιά θυμόμαστε εκείνο το μεγάλο τσαμπύ (βρότρυ) που χρειάστηκε να το σηκώσουν δύο άντρες... 
Στα μάτια μας έχει μείνει σημαδιακό για όλες τις ευλογίες που μπορεί να χαρίζει ο Θεός αν είμαστε υπάκουοι στις Εντολές Του, χωρίς δυστυχώς, να τα καταφέρνουμε πάντοτε...  
=
«Και ήλθον μέχρι της φάραγγος Εσχώλ, και έκοψαν εκείθεν κλήμα αμπέλου μετά ενός βότρυος σταφυλής, και εβάσταζον αυτό δύο επί ξύλου· έφεραν και ρόδια και σύκα» 
(Αριθμοί 13:23)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Δεν υπάρχει όριο...Δεν υπάρχει όριο...

Δεν έχει όριο η διαστροφή των ανθρώπων του εμπορίου που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα, ψυχές, ηθική, θεσμούς, αρχές, αξίες...
Δεν χρειάζεται να δεις τον Διάβολο με τα μάτια σου, για να του πουλήσεις την ψυχή σου...
Το κάνεις προσπαθώντας να κερδίσεις ακόμη περισσότερα... 
=
«Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία» (Κολ. 3:5)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com