21.1.12


Εσύ είσαι δόκιμος;

Όταν ήμουν παιδί δεν μπορούσα να καταλάβω τι σήμαινε το επίθετο «δόκιμος» με το οποίο ονόμαζαν τους μαθητές στις Σχολές Αξιωματικών. Κάποτε ήρθε σε μια συγγενική εκδήλωση ένας νέος με στολή, που είπε πως ήταν ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Αργότερα άκουσα πως και στο Δημόσιο οι νέοι υπάλληλοι θεωρούνται «δόκιμοι» τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας τους.
__Ο απόστολος Παύλος γράφει γι’ αυτό στην Α΄ Κορ. 11:19 λέγοντας «Είναι ανάγκη να υπάρχωσι και αιρέσεις μεταξύ σας, διά να γείνωσι φανεροί μεταξύ σας οι δόκιμοι».
__Και ο απόστολος Πέτρος γράφει στην Α΄ Πέτ. 1:7 «ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός».

Έλεγε ο Μ. Βασίλειος
«Τον αθλητήν το στάδιον, τον κυβερνήτην ο χειμών, τον στρατηγόν η παράταξις, τον μεγαλόψυχον η συμφορά, τον δε Χριστιανόν ο πειρασμός δοκιμάζει».

__Ας μην επιτρέπουμε στις επιθυμίες και τις ανόητες σκέψεις να μας οδηγούν σε πειρασμούς. Κι ας μην ξεχνάμε την προτροπή του Απόστολου: «Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι» (Β΄ Κορ. 13:5).


 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο και στην Ελλάδα;


_______________________________________________________________________

Πολλές φορές ο ιεραποστολικός ζήλος διοχετεύεται σε ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ και ΛΑΟΥΣ, την ίδια ώρα που Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΥΛΗ διψάει περισσότερο.... Τους Έλληνες "νεοειδωλολάτρες" και "ψευδοχριστιανούς" τους σκέφτεται κανένας ή αρκούνται όταν πηγαίνουν στις εκκλησίες για τα βαφτίσια και τις κηδείες τους;

Μήπως τελικά οι μεγαλόπνoοι "ιεραπόστολοι" 
άλλα ονειρεύονται και υπηρετούν; 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com