20.8.13

Χάκερς στον "ΤΥΧΙΚΟ"...


Χάκερς στον "ΤΥΧΙΚΟ"...
.
.
 Η ιστοσελίδα του ΤΥΧΙΚΟΥ δέχθηκε προ ημερών επίθεση από χάκερς... 
Για το λόγο αυτό έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά... 
Θα ενημερωθείτε μόλις αποκατασταθεί η βλάβη.   
=
Ευχαριστούμε για την κατανόηση!


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Φορολογία, πριν την τελική πτώση...Φορολογία, πριν την τελική πτώση...

.
Όλοι τους για εμάς (για το καλό μας) κοπιάζουν...
Από τον Θεό να το βρουν τέτοιο καλό...
=
«Και επέβαλεν ο βασιλεύς Ασσουήρης φόρον επί την γην και τας νήσους της θαλάσσης» (Εσθήρ 10:1)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Χριστιανοί χωρίς... Χριστό!Χριστιανοί χωρίς... Χριστό!

.
.
 «Στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν δύο τάξεις χριστιανών: "χριστιανοί στα λόγια" και "χριστιανοί στην πράξη", είπε ο Πάπας στις 27 Ιουνίου. 

«Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει ένας και μόνο τύπος χριστιανού; υπάρχει ο επιφανειακός χριστιανός, ο άκαμπτος και επομένως πολύ θλιμμένος, υπάρχει ο εύθυμος αλλά χωρίς την αληθινή χαρά του Χριστού, και ένας άλλος που φοράει τη μάσκα του χριστιανού. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι ότι δεν βασίζονται στον "βράχο" του ΛΟΓΟΥ του Χριστού, όπως λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, αλλά ακολουθούν ένα χριστιανισμό από λόγια, χωρίς Χριστό.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: «Ο Σίμων Πέτρος, είπε; "Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού». Κι ο Ιησούς απαντώντας, του είπε: «Μακάριος είσαι, Σίμωνα Βαριωνά, επειδή δεν σου το αποκάλυψε αυτό σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου που βρίσκεται στους ουρανούς. Κι εγώ σου λέω: Εσύ είσαι Πέτρος κι επάνω σ' αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του άδη δεν θα την κατανικήσουν» (Ματθ. 16:16-18). (Πέτρα σημαίνει βράχος).
«Το να είναι κανείς χριστιανός χωρίς Χριστό, συμβαίνει και σήμερα στην Εκκλησία. Σήμερα μπορούμε να εντοπίσομε δύο κατηγορίες:
  • –Τον "γνωστικιστή" χριστιανό, αυτόν που αντί να αγαπά τον Βράχο–Χριστό, αγαπά τα ωραία λόγια και ζει ένα χριστιανισμό ΡΕΥΣΤΟ, πιστεύοντας στον Χριστό, αλλά δεν είναι «ο Χριστός που σου δίνει το θεμέλιο".
  • –Υπάρχει και ο "πελαγιανιστής" χριστιανός, που χαρακτηρίζεται από ένα τρόπο ζωής κολλαρισμένο. Χριστιανοί σαν κι αυτόν, πιστεύουν ότι «τη χριστιανική ζωή πρέπει να την πάρεις τόσο στα σοβαρά, ώστε καταντούν να συγχέουν τη σταθερότητα με την ΑΚΑΜΨΙΑ» και σκέπτονται ότι «για να είναι κανείς χριστιανός πρέπει να βρίσκεται σε πένθος πάντα».
«Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί» που είναι έτσι. Αλλά είναι λάθος να τους ονομάζει κανείς χριστιανούς, διότι είναι μόνο μάσκες. «Δεν γνωρίζουν τον Κύριο, δεν ξέρουν τι είναι βράχος, δεν γνωρίζουν την ελευθερία του χριστιανού. Και για να το πω λίγο απλά: δεν έχουν χαρά». Αυτοί που είναι φαινομενικά εύθυμοι, και 01 άλλοι που είναι συνέχεια σε πένθος, δεν ξέρουν τι είναι η χριστιανική, δεν ξέρουν να απολαμβάνουν τη ζωή που μας δίνει ο Ιησούς, διότι δεν ξέρουν να μιλούν με τον Ιησού. Δεν αισθάνονται βασισμένοι στον Ιησού, μ' εκείνη τη σταθερότητα που δίνει η παρουσία του Ιησού».
Και όχι μόνο δεν έχουν χαρά, αλλά ούτε και ελευθερία: «Αυτοί είναι δούλοι της επιφανειακότητας κι εκείνοι είναι δούλοι της ακαμψίας"· δεν είναι ελεύθεροι. Στη ζωή τους το Άγιο Πνεύμα δεν βρίσκει θέση. Αλλά είναι το Πνεύμα που μας δίνει την ελευθερία!».
Και ο Πάπας κατέληξε: «Ο Κύριος μας καλεί να οικοδομήσαμε τη χριστιανική ζωή μας επάνω Του, πάνω στον Βράχο, σ' Εκείνον που μας δίνει την ελευθερία, που μας στέλνει το Πνεύμα, που σε κάνει να βαδίζεις με χαρά στον δικό Του Δρόμο, σ' αυτά που σου προτείνει».
(Ενοριακές Καμπάνες Σύρου 19-7-2013)
=

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Για εσένα το λέω...Για εσένα το λέω...
.
.
Ο Διάβολος ασχολείται μαζί μας περισσότερο από όσο το καταλαβαίνουμε.
  • Είσαι άθλιος, λέει, για να μας απογοητεύσει...
  • Είσαι ο πρώτος λέει, για να μας κάνει να υπερηφανευτούμε...
  • Είσαι τέλειος λέει, για να μας κάνει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για το καλύτερο...
=
Το καλύτερο όπλο είναι να θυμόμαστε τον λόγο του Χριστού:
«Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή» (Ματθ. 16:24)
Ένας νεκρός ούτε κολακεύεται, ούτε περηφανεύεται, ούτε έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.