28.2.14

Ελληνικής Επανάστασης παραλειπόμενα... / 2

Ελληνικής Επανάστασης παραλειπόμενα... / 2
.


Ιδού ένα ακόμη απόσπασμα από το ίδιο άρθρο στο νεό τεύχος του περιοδικού "ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ"...
 
Επειδή δεν τα καλαβαίνω όλα, παρακαλώ όποιος μπορεί ας μου εξηγήσει το νοούμενο...

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Ελληνικής Επανάστασης παραλειπόμενα...

Ελληνικής Επανάστασης παραλειπόμενα... / 1
.

Μόλις διάβασα το παραπάνω στο νεό τεύχος του περιοδικού "ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ"...
 
Επειδή δεν τα καλαβαίνω όλα, παρακαλώ όποιος μπορεί ας μου εξηγήσει το νοούμενο...
 =
«...και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, διά να κατοικώσιν εφ' όλου του προσώπου της γης, και διώρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών...»
Πράξ. 17:26 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Η νόθα όψη της "αγάπης"...

Η νόθα όψη της "αγάπης"...
.
.

Είναι μεγάλη πνευματική και διανοητική διαστροφή αυτό που παρατηρείται σε πολλούς χριστιανούς --και δυστυχώς διδάσκεται ως αρετή-- που με τον μανδύα της "αγάπης" προσπαθούν να καλύψουν και να δικαιολογήσουν όλα τα μιαρά της ανθρωπότητας, κυρίως όμως όταν αυτά συμβαίνουν μεταξύ συγχριστιανών... 
Υπάρχει και εκείνο το κακοποιημένο χωρίο από το 13 κεφάλαιο της Α΄ Κορινθίους, που λέει ότι η αγάπη «πάντα ανέχεται» [το κείμενο λέει "στέγει", ενώ η ΝΔΜ το αποδίδει «Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται»]. 
Αυτό σε συνεργασία με το Παρ. 10:12, που λέει ότι «η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα», οδηγεί κάποιους να πιστέψουν ότι Η ΑΓΑΠΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΕΙ, ΝΑ ΥΠΟΘΑΛΠΕΙ, ΝΑ ΕΚΚΟΛΑΠΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΖΥΜΩΝΕΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.  
Αν κάποιος θέλει να δείχνει ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ, ας το κάνει σε πράγματα που  αφορούν άμεσα τον ίδιο, εκεί που τον έχουν αδικήσει, εκεί που τον κατηγορούν, εκεί που τον βλάπτουν... 
Εκεί, ναι, να δείχνει αγάπη και αυτή ή αγάπη να σκεπάζει τα σφάλματα των άλλων και να τον βοηθά να λησμονεί τις πληγές που έλαβε... 
Όχι όμως όταν πρόκειται για αμαρτίες και αδικίες... 

Το πνεύμα του λόγου του Θεού δεν είναι να καλύπτεται η αμαρτία!  Απολύτως όχι! 
Πρώτα ας θυμηθούμε εκείνο που γράφει ο απόστολος Ιωάννης, που δικαίως επονομάστηκε ως "ο μαθητής της αγάπης", και ο οποίος στις Επιστολές του γράφει: 
«Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι» (1Ιωάν. 5:3) και... 
«Αύτη είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού» (2Ιωάν. 1:6). 
Ο ίδιος στο Ευαγγέλιό του αποδίδει ως εξής τα λόγια του Χριστού:   
«Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε» (Ιωάν. 14:15)
Έχουν οι λόγοι αυτοί οποιαδήποτε σχέση με το σατανικό πνεύμα που λέει ΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΜΗΝ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ 
Προφανώς και δεν έχει! 
Και όμως, αυτό το πονηρό δηλητήριο έχει εισχωρήσει ανάμεσα στους πιστούς που νομίζουν ότι δείχνουν ΑΓΑΠΗ και ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ όταν σκεπάζουν και υποθάλπουν την αμαρτία των άλλων μέσα στις συνάξεις των αγίων... 
Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ΝΕΡΩΝΕΙ την αλήθεια του Ευαγγελίου, ούτε και να αποδυναμώνει την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της Εκκλησίας που είναι «ναός Θεού ζώντος» (Β΄ Κορ. 6:16).

Αν μη τι άλλο, όταν καλύπτεις ή αποσιωπάς τον δράστη μιας αμαρτίας ή   αδικίας, αυτόματα υπάρχει κάποιος άλλος που αδικείται και αυτός είναι το θύμα...  
Πώς νομίζεις ότι δείχνεις αγάπη προς τον αδικημένο; 
Όταν καλύπτεις εκείνον που  τον έβλαψε; Όταν δεν στέκεσαι πλάι στο θύμα για να υποστηρίξεις το δίκιο του; Όταν κάνεις τον αδιάφορο, μήπως και χαλάσει η σχέση σου με τον φταίχτη; 
Αν αυτό είναι αγάπη, τότε δεν είναι Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, αλλά η αγάπη του κόσμου... 
Ας θυμηθούμε πώς μιλάει ο Κύριος Ιησούς: 
«Και εάν αγαπάτε τους αγαπώντάς σας, ποία χάρις χρεωστείται εις εσάς; διότι και οι αμαρτωλοί αγαπώσι τους αγαπώντας αυτούς» (Λουκ. 6:32). 
 =
«Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς» 
 Λουκ. 6:31 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.