3.7.14

Έχεις ή όχι το Πνεύμα του Θεού;

Έχεις  ή όχι το Πνεύμα του Θεού;

.
.
«Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού,
ούτος δεν είναι αυτού»
---------------------------------------------
Προφανώς με έμπνευση του Πονηρού, οι Χριστιανοί έχουν διαχωριστεί σε δύο ομάδες: 
1. Εκείνους που “έχουν” Άγιο Πνεύμα και 
2. Εκείνους που “δεν έχουν” Άγιο Πνεύμα. 
Βεβαίως κανένας Χριστιανός δεν πιστεύει για τον εαυτό του πως “δεν έχει” Άγιο Πνεύμα, όμως με αυτό δεν συμφωνούν εκείνοι που θέλουν να τους πείσουν και να τους κάνουν να πιστέψουν καλά και σώνει, πως ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. 
Δεν είναι εδώ ο χώρος για να γίνει μία πλατιά μελέτη του ζητήματος, το οποίο οφείλεται κυρίως σε παρερμηνεία –σκόπιμη ή όχι δεν είναι της παρούσης– της Αγίας Γραφής. 
Εκείνο που θέλουμε να υπογραμμίσουμε, ωστόσο, είναι ο λόγος από την πένα του αποστόλου Παύλου, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα μας, ο οποίος θέτει τα πράγματα στην απλούστερη δυνατή διατύπωση: 
• ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
• ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ρωμ. 8/η/9). 
Με βάση τα παραπάνω και εφόσον ίσχυαν αυτές οι απόψεις, το μεγαλύτερο μέρος των Χριστιανών “δεν είναι του Χριστού” αφού, όπως τους κατηγορούν, “δεν έχουν Άγιο Πνεύμα”!!!! 
Κάποιος όμως ίσως θα ρωτούσε: –Και ποιο είναι το «πνεύμα του Χριστού»; Μήπως είναι διαφορετικό από το Άγιο Πνεύμα; 
Τα παρακάτω χωρία νομίζουμε πως δίνουν την ακριβή απάντηση: 
Ο ίδιος ο Κύριος είπε για τον εαυτό Του: 
«Εκείνος, τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί· επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το Πνεύμα με μέτρον» (Ιωάν. 3/γ/34, Πράξ. 1/α/2) και ο απόστολος Πέτρος έγραψε: 
«Είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' υμάς» (Α΄ Πέτρ. 4/δ/14). 
Από αυτά και πολλά άλλα, που θα μπορούσαν να αναφερθούν αν υπήρχε χώρος, καταλαβαίνουμε ότι το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Χριστού είναι ΕΝΑ, και ότι από αυτό το ίδιο έχουν κοινωνία χωρίς εξαίρεση όλοι οι πιστοί του Χριστού –τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας– μετά την Πεντηκοστή. 
Διαφορετικά θα ήταν χωρίς νόημα η αποστολική ευλογία που λέει: «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών» (Β΄ Κορ. 13/ιγ/14). 
Αν τώρα κάποιοι θα ήθελαν –θα είχαν δηλαδή το θράσος– να διορθώσουν και τον Απόστολο, δεν θα μας έκανε εντύπωση, σίγουρα όμως θα ήταν λάθος. |

__________________

«ΤΥΧΙΚΟΣ» Μάιος-Ιούνιος 2014, σελ. 4856.

=================