16.2.12


Πού είναι ο θησαυρός σου;Θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν· 
Ματθ. 6:20 
==================================
 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 
Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Χωρίς τέλος ο στρατός των απατεώνωνΝέο βιβλίο με απόκρυφες ερμηνείες και σατανικές επιδιώξεις. Χριστιανοί μένετε μακριά από τέτοιους ψευδοδιδασκάλους.

Σαν τα κύματα που σκάνε στην παραλία όλο και περισσότεροι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΟΙ παρουσιάζονται στις μέρες μας για να εκμεταλλευτούν την αγωνία των ανθρώπων ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥΣ.

Τέτοιος είναι και ο συγγραφέας του νέου βιβλίου-απάτη που εικονίζεται παρακάτω και χωρίς αμφιβολία θα γίνει μπεστ-σέλερ από τα κορόιδα που θα σπεύσουν να το αγοράσουν για να κάνουν τον μεσσιανικό πάστορα-ραβίνο συγγραφέα του πλουσιότερο!!!


Μην πέσετε θύμα σε τέτοιους ανάξιους ανθρώπους, που θεωρούν την ευσέβεια ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ και που για "θεό" έχουν την ΚΟΙΛΙΑ τους.


==================================
 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com«Εάν o Κύριος θελήσει...»


Ο Ιάκωβος γράφει στην Επιστολή τους για τους ανθρώπους που δεν σοβαρεύονται με τον Θεό και το θέλημά Του και ενεργούν ασυλλόγιστα και επιπόλαια και τους προκαλεί:
«Έλθετε τώρα οι λέγοντες· Σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλιν και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνον και θέλομεν εμπορευθή και κερδήσει· οίτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον· διότι ποία είναι η ζωή σας; είναι τωόντι ατμός, όστις φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται· αντί να λέγητε, Εάν ο Κύριος θελήση, και ζήσωμεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο» (Ιακ. 4:13-15).  
Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε πως και άλλοι άγιοι άνθρωποι του Θεού, όπως οι Απόστολοι, αν και δεν χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα, εντούτοις στη ζωή τους ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΥΤΗ.
Για παράδειγμα ο Παύλος είπε:
  • «Πάλιν δε ανακάμψω προς υμάς του Θεού θέλοντος» (Πράξ. 18:21), και σε άλλη περίπτωση έγραψε:
  • «Θέλω ελθεί ταχέως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήση» (1Κορ. 4:19), στην Επιστολή προς Ρωμαίους γράφει:
  • «Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού» (Ρωμ. 9:16) και τέλος στην Επιστολή προς Εβραίους διαβάζουμε:
  • «Και τούτο θέλομεν κάμει, εάν επιτρέπη ο Θεός» (Εβρ. 6:3).

Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε το αύριο και τα μελλοντικά μας σχέδια; Υπολογίζουμε τον Θεό ή κάνουμε του κεφαλιού μας;

==================================

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 

Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Ο πολιτισμός της ρεμούλας;Είναι κρίμα, για ένα έθνος όπως το ελληνικό, να μην μπορεί να στηρίξει ούτε τα ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ του. 
Δεν μένει παρά να επαληθεύσουμε τον λόγο του Σολωμού:
"Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις"... 


==================================
 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 
Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com