18.5.10

============================


ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
(18 Μαΐου 2010)


Σύμφωνα με το ιουδαϊκό ημερολόγιο,

σήμερα (18-5-2010) είναι η ημέρα της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής.

* Σαν σήμερα δόθηκε ο Νόμος στον Μωυσή στο όρος Σινά και

* Σαν σήμερα ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα για να ΜΕΝΕΙ
μέσα στους Χριστιανούς ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ.

Ο Χριστός είπε:
«Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι».
(Ιωάν. 14:16-17)


Αξίζει να προσέξουμε τα λόγια αυτά υπόσχεσης του Χριστού.

Το Άγιο Πνεύμα δεν πρόκειται να «ανεβαίνει και να κατεβαίνει» συνεχώς στον ουρανό αλλά ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ.

Παραβλέποντας τούτη την αλήθεια, οι Πεντηκοστιανοί, Χαρισματικοί και κάποιοι άλλοι χριστιανοί, νομίζουν ότι υπάρχουν πιστοί χωρίς Άγιο Πνεύμα… Πόσο κρίμα!

Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ.

Δοξάστε τον Θεό πιστοί για τη μεγάλη Του δωρεά.

============================


==========================================Έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα

του περιοδικού "ΤΥΧΙΚΟΣ";www.tyxikos.gr


Το νέο τεύχος σας περιμένει!==========================================ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΦ. 3/Γ

1 Χρόνος είναι εις πάντα, και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν. 2 Καιρός του γεννάσθαι και καιρός του αποθνήσκειν• καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζόνειν το πεφυτευμένον• 3 καιρός του αποκτείνειν και καιρός του ιατρεύειν• καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομείν• 4 καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν• καιρός του πενθείν και καιρός του χορεύειν• 5 καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους• καιρός του εναγκαλίζεσθαι και καιρός του απομακρύνεσθαι από του εναγκαλισμού• 6 καιρός του αποκτήσαι και καιρός του απολέσαι• καιρός του φυλάττειν και καιρός του ρίπτειν• 7 καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτειν• καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν• 8 καιρός του αγαπήσαι και καιρός του μισήσαι• καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης.

Μια λεπτομέρεια πρόσεξα σήμερα, καθώς διάβαζα ξανά τα σοφά τούτα λόγια:

Σε όλη αυτή την περικοπή πάντα προηγείται το κακό και ύστερα έρχεται το καλό:

= αποκτείνειν – ιατρεύειν
= καταστρέφειν - οικοδομείν•
= κλαίειν – γελάν•
= πενθείν - χορεύειν•
= διασκορπίζειν – συνάγειν •
= εναγκαλίζεσθαι - απομακρύνεσθαι •
= αποκτήσαι - απολέσαι•
= φυλάττειν - ρίπτειν•
= σχίζειν - ράπτειν•
= σιγάν - λαλείν•
= καιρός πολέμου - καιρός ειρήνης.

Μοναδικές εξαιρέσεις στο χωρίο 2, όπου το καλό είναι γραμμένο πριν από το κακό
(γέννηση – θάνατος, φύτευμα – εκρίζωμα),
και στο χωρίο 8 (αγαπήσαι - μισήσαι).

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ίσως όμως και να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα και σοφία.
Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα…
=============================

ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ...


Είτε βρισκόμαστε σε πόλεμο...
είτε βρισκόμαστε στο τέλος μιας μάχης...
είτε πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια...

Ο Χριστός είπε ξεκάθαρα:

Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην·
δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν.

Ματθ. 10:34