25.5.11

Τα πάνω κάτω


Εξαιτίας τεχνικού προβλήματος εκτός του ελέγχου μας, πολλές από τις αναρτήσεις στο χώρο αυτό άλλαξαν σειρά και ήρθαν κυριολεκτικά "τα άνω κάτω".
__Αυτό ευτυχώς δεν επηρέασε το περιεχομενό τους, όμως επηρέασε την επικαιρότητα των δημοσιεύσεων. 
__Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας στο σημείο αυτό.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, 
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε

.