19.2.11


____________________
ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Κάποιες ετερόδοξες εκκλησίες προσπαθούν με κάθε δύναμη να γίνουν ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για να έχουν, τάχα, ευεργετήματα από το Κράτος.
Κι ακόμα πού είμαστε...
.

_____
ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Κάποιες ετερόδοξες εκκλησίες προσπαθούν με κάθε δύναμη να γίνουν ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για να έχουν, τάχα, ευεργετήματα από το Κράτος.
Ας ακούσουν τι λένε εκείνοι που ξέρουν....