4.12.13

Χριστός για όλες τις δουλειές...


Χριστός για όλες τις δουλειές...
.Το άκρον άωτον της βλασφημίας.
____________________

Ο Χριστός δεν γεννήθηκε για να είναι
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΣ.

Ο Χριστός γεννήθηκε για να είναι

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ!!!.

____________________


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Άλλοτε και τώρα...

Άλλοτε και τώρα...

.
.
Γεννηθήκαμε φτωχοί (μετά τον πόλεμο),
  • εργαστήκαμε,
  • διαβάσαμε,
  • νοικοκυρευτήκαμε.

Ήρθαν τώρα οι "φωτισμένοι" κυβερνήτες μας ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ.
>>>ΑΞΙΕΣ (πνευματικές) και αξίες (υλικές).
=
>>>Μην ξεχάσετε να τους ξαναψηφίσετε (όλους μαζί). ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Χριστουγεννιάτικα ...


Χριστουγεννιάτικα ...
.
...................................................................

  • Και βέβαια δεν γεννήθηκε ο Χριστός χειμώνα.
  • Και βέβαια δεν ξέρουμε πόσοι ήταν οι μάγοι.
  • Και βέβαια στις 25 Δεκεμβρίου οι ειδωλολάτρες γιόρταζαν τους δικούς τους "θεούς".
  • Και βέβαια πίσω από όλα αυτά υπάρχει ΠΟΛΥ ΕΜΠΟΡΙΟ.

...................................................................

Όμως εμείς ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι:

«Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον, διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν»

( Γαλ. 4:4-5 )
...................................................................ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.