31.3.14

Μόνο το ΑΙΜΑ...

Μόνο το ΑΙΜΑ...
.
.
_Η μοναδική αξία του αίματος του ΧΡΙΣΤΟΥ υπήρξε από την αρχή αντικείμενο πολεμικής από τον Σατανά, που διαρκώς και σε κάθε γενεά προσπαθεί να υποβαθμίσει και να υποτιμήσει τη σημασία του...
_Οι αληθινοί Χριστιανοί γνωρίζουν καλά πως «Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις» (Εβρ. 9:22)...
_Αλλά ο Σατανάς - Διάβολος, προσπαθεί ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ αυτή την αλήθεια, προβάλλοντας χίλια άλλα υποκατάστατα, για να μειώσει τη σημασία της ΘΥΣΙΑΣ του Χριστού...
_Ο απόστολος Πέτρος θα γράψει με θεία έμπνευση:
«Δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου» (1Πέτ. 1:18-19)
_Αμέσως μετά τη βάπτιση του Ιησού, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής διακήρυξε:
«Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29).
_Το βάψιμο των θυρών με το αίμα του πασχάλιου αμνού από τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο εξασφάλισε την σωτηρία των πρωτοτόκων από τον θάνατο...
_Το βάψιμο της καρδιάς μας με το ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, εξασφαλίζει τη δική μας σωτηρία από τον αιώνιο θάνατο...
=====================

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.