21.1.14

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ... Βυζάντιο και Αθήνα (1453 ... 2013)

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ...   Βυζάντιο και Αθήνα (1453   ...   2013)
.

.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΜΑΣ

Ομοιότητες των καιρών μας με την προ της πτώσεως του Βυζαντίου εποχήν, όπως την περιγράφει ο λόγιος μοναχός Ιωσήφ Βρυέννιος
Του κ. Χρήστου Κ. Λιβανού

Ανίεροι εορτασμοί
"Ότι τας ιεράς των εορτών αυλοίς και χοροίς και σατανικοίς πάσιν άσμασι, κώμοις τε και μέθαις και αισχροίς άλλοις έθεσιν επιτελείν ου καταισχυνόμεθα".
Άλλη σοβαρή αμαρτία των Βυζαντινών προγόνων μας ήταν και ο ανίερος τρόπος, με τον όποιον εόρταζαν τις ιερές εορτές τους, δηλαδή τα πορνικά τραγούδια και οι άσεμνοι χοροί, τα γλεντοκόπια και τα μεθύ­σια και άλλα αισχρά πράγματα, πού έκαναν δίχως ντροπή.
Αλλά και σ’ αυτή την αμαρτία δεν υστερούμε εμείς οι απόγονοι τους, διότι «Ορθόδοξοι» χριστιανοί και σήμερα βεβηλώνουν αντί να εορτάζουν τις εορτές. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά υποδέχονται με ρε­βεγιόν, καζίνα και χαρτοπαίγνια˙ το ιερό Τριώδιο ξεφαντώνουν στα ειδωλολατρικά και σατανικά καρ­ναβάλια· τα ξημερώματα της Κυ­ριακής διασκεδάζουν στα νυκτερινά κέντρα της διαφθοράς· τις δε περιόδους νηστείας της Εκκλησίας μας αυτοί καταβροχθίζουν κρέατα και οργιάζουν.
Τίποτε δεν ωφε­λούνται από τις εορτές αυτοί οι άνθρωποι. Αντιθέτως αμαρτάνουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να ακούγεται και σήμερα η φωνή του Θεού, όπως κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης: "τας νουμηνίας υμών και τας εορτάς υμών μισεί η ψυχή μου'' (Ησ. 1,14).
Δεισιδαιμονίες και μαγείες
"Ότι κινούντες ατάκτως τας αγίας εικόνας, τα μέλλοντα δήθεν διά των κινημάτων αυτών τεκμαιρόμεθα. Ότι τα πλείω των ημετέ­ρων αμαρτημάτων ανεξαγόρευτα μένει, όθεν και ασυγχώρητα. Ότι πάντα ημών τα του σώματος μέλη, ταις παρατηρήσεσιν, όργανα παρέχομεν τω εχθρώ· κνησμόν χειρών, και ρινός, παλμόν όμματος, και ωτός ήχον· και απλώς τοις φυσικοίς των μελών κινήμασι τα μέλλοντα τεκμαιρόμενοι. Ότι ταις απαντήσεσι και τοις χαιρετισμοίς των ανθρώπων οιωνιζόμεθα. Ότι ταις των κατοικιδίων ορνίθων φωναίς, και ταις πτήσεσι και κραυγαίς των κοράκων προσέχομεν, ορνεοσκοπούμενοι. Ότι ώραις, και τύχαις, και μοίραις, και ριζικοίς, και ζωδίοις, και πλανήταις, διευθύνεσθαι τον ημέτερον βίον, ως αστρολόγοι πιστεύοντες απατώμεθα...
Ότι καλάνδας τελούμεν, και Μαρτίου περιάμματα φέρομεν, και τον Μάιον στεφανούμεθα, και κληδώνας ποιούμεν, και υπεραλλόμεθα των πυρκαϊών. Ότι τοις ονείρεσι προσ­έχομεν, και μέλλον είναι πιστεύομεν, και φυλακτήρια τραχήλοις εξαρτώμεν τοις ημετέροις, και μαντευόμεθα ταις κριθαίς. Ότι μάγοις και μάντεσιν, αθιγγάναις και γόησι, προσκείμεθα οσημέραι. Και επί παντί αρρωστήματι το βοηθούν ημίν γοητεία".
Λέγει και πολλά άλλα ο Ιωσήφ Βρυέννιος για τις δεισιδαιμονίες, πού επικρατούσαν στην εποχή του, από τις οποίες εμείς οι Νεοέλληνες σήμερα, αν και καυχώμεθα για τον εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό μας, εν έτει 2013 διατηρούμε τις περισσότερες από αυτές!
Όλοι γνωρίζουμε συναν­θρώπους μας, κυρίως γυναίκες, που παρατηρούν όλα όσα αναφέρ­θηκαν πιο πάνω. Σαν μανιτάρια έχουν φυτρώσει επάνω στην κο­πριά της κοινωνίας μας αναρίθμη­τα μέντιουμ, διά των οποίων ο Διά­βολος κοροϊδεύει και πλανά τους αφελείς και ανόητους. Οι αστρολό­γοι κάνουν χρυσές δουλειές. Γυ­ναίκες κάθε ηλικίας ρυθμίζουν την ζωή τους σύμφωνα με τα ωροσκό­πια και τα ζώδια, πού τους εξηγούν επαγγελματίες απατεώνες από τη­λεοράσεως, εφημερίδων και περιο­δικών. Άλλες πιστεύουν στα όνει­ρα και τους ονειροκρίτες. Αξιοθρή­νητη κατάσταση, βαπτισμένοι χρι­στιανοί ν'ακολουθούν τον Διάβολο αντί του Χριστού, το σκότος αντί του φωτός, το ψεύδος και την πλάνην αντί της αληθείας, που ελευ­θερώνει και σώζει τους ανθρώ­πους.

(Ορθόδοξος Τύπος, 17-1-2014)
 =
«Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος, ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντις. »
( Δευτ. 18:10-11 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ...

ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ...
.

.


Η Πολιτεία απαγορεύει σε ιατρούς να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους!
 
Θεώρησα στοιχειώδη υποχρέωσή μου ως γιατρός να προσφέρω δωρεάν τις υπηρεσίες μου σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μου στο Κοινοτικό Πολυιατρείο τού Αγ. Στεφάνου.
Μετά από 10μηνο παρουσία μου εκεί έμαθα τυχαίως, ότι ως συνταξιούχος ιατρός δεν είχα αυτό το δικαίωμα και διέτρεχα τον κίνδυνο να συρθώ στα δικαστήρια … για την ανιδιοτελή μου προσφορά, η οποία μάλιστα γινόταν όχι στην ιδιωτική μου κατοικία αλλά σε κοινόχρηστο, επίσημο, δημοτικό χώρο.
Ζήτησα και βρ
ήκα το σχετικό έγγραφο και ιδού: 

“‘Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών” 
αρ. πρωτ. 25191/14-10-2011
“… θα πρέπει να μη γίνεται δεκτή η εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών από συνταξιούχους (από το ΤΣΑΥ) ιατρούς,.. κλπ)

Ανήκουστο!

Επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από τις φυλακές και να περπατούν ελεύθεροι οι φονιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι παιδεραστές, κλπ. Αναστέλλεται η προφυλάκιση, μετά από χρηματική εγγύηση,  αυτών πού κατάκλεψαν το Δημόσιο.

Και δεν
επιτρέπεται σε ιατρό (Καρδιολόγο!) ο οποίος αναγκάσθηκε να κλείσει το ιατρείο του, για να μη χάσει τη δεύτερή του σύνταξη, να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους συνανθρώπους του σε αυτή την τραγική περίοδο πού διέρχεται η χώρα μας.
Ερωτώ

Εάν συναντήσω στην Εθνική οδό τραυματία από τροχαίο, έχω την άδεια τής πολιτείας … να τον βοηθήσω; 

Δεν ντρεπόμαστε!!!
 =
«»
(  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Φιλάνθρωποι απατεώνες και αφελείς Ιεράρχες...

"Φιλάνθρωποι" απατεώνες 
και αφελείς Ιεράρχες...
.

.
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΜΑΣ

Η Χώρα συγκλονίζεται από σκάνδαλα, εις τα οποία πρωταγωνιστικόν ρόλον «παίζουν» και Επιχειρηματίαι οι όποιοι έχουν βοηθήσει την Εκκλησίαν εις το φιλανθρωπικόν της έργον. Ο ένας ήδη ευρίσκεται εις τας φυλακάς, αντιμετωπίζει βαρύτατας κατηγορίας διά οικονομικά - τραπεζικά και άλλα σκάνδαλα και παραμένει φυλακισμένος, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σοβαρώτατα προβλήματα υγείας. Πολύ συχνά ο τύπος αποκαλύπτει την εμπλοκήν του εις νέα σκάνδαλα. δεν γνωρίζομεν τας μελλοντικάς αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Γνωρίζομεν όμως τας αντιδράσεις του πιστού λαού. Είναι προκλητικόν Σεβ. Μητροπολίται αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών να κάμνουν παρέλασιν συμπαραστάσεως εις τον Κορυδαλλόν εις τον συγκεκριμένον επιχειρηματίαν με το πρόσχημα ότι ήτο πολύ πιστός και το επιχείρημα πως, όταν ήτο παντoδύvαμoς εβοήθει οικονομικώς την Εκκλησίαν. Το γεγονός ότι τα χρήματα τα όποια έδιδε εις την Εκκλησίαν ήτο ενδεχομένως προϊόν «αρπαγής», την οποίαν καλείται να πλήρωση ο Ελληνικός λαός, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους σεβαστούς Σεβ. Μητροπολίτας και τον Αρχιεπίσκοπον; Ερωτώμεν, διότι η στάσις των σχολιάζεται αρνητικώς εις τους κοσμικούς κύκλους, εις τους οποίους ημπορεί να συμμετέχουν και οι ίδιοι περιστασιακώς.
Ο άλλος επιχειρηματίας είναι υπόδικος εις την υπόθεσιν του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου». Έχει  δύναμιν  μεγάλη, αφού ελέγχει εταιρείας, Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Ενημερώσεως κ.λπ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι καθαρός και δεν τον αγγίζουν σκανδαλώδεις υποθέσεις, επειδή η προσωπική του περιουσία είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερα από αυτήν των δανείων, τα όποια έχει λάβει διά τας εταιρείας του. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει βοηθήσει οικονομικώς το φιλανθρωπικόν έργον Ιερών Μητροπόλεων της Βορείου Ελλάδος και της Αττικής. Εδοξάσθη υπό Σεβ. Μητροπολίτου της Β. Ελλάδος, διά την προσφοράν του αυτήν, εντός της Ι. Μητροπόλεως με την παρουσίαν τηλεοπτικής κάμερας και πλήθους πιστών. Ετιμήθη και εβραβεύθη εις ανοικτήν δημοσίαν συγκέντρωσιν υπό Σεβ. Μητροπολίτου της Αττικής. Εις την συγκέντρωσιν ωμίλησε και ο υπόδικος επιχειρηματίας, καταχειροκροτούμενος υπό 2.500 προσώπων (περίπου).
Μετά τας αποκαλύψεις διά σκάνδαλα και την εμπλοκήν εις αυτά επιχειρηματιών με φιλανθρωπικόν και εκκλησιαστικόν προσωπείον, δεν νομίζουν οι Σεβ. Μητροπολίται ότι πρέπει να είναι προσεκτικώτεροι, όταν κάποιοι επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι τούς προσφέρουν μεγάλα ποσά διά φιλανθρωπικόν έργον; Δεν ζητούμεν την χορήγησιν ποινικού Μητρώου εκ μέρους των χορηγών, αλλά την διερεύνησιν της «ποιότητος» αυτών και την σκοπιμότητα των ενεργειών των. Πάντα ταύτα διά την εικόνα ή το «συμφέρον» της Εκκλησίας μας.

( Ορθόδοξος Τύπος 17-1-2014 )
 =
«Και καθήσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρει πως ο όχλος έβαλλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον.
Και πολλοί πλούσιοι έβαλλον πολλά·
42 και ελθούσα μία χήρα πτωχή έβαλε δύο λεπτά, τουτέστιν, ένα κοδράντην.
43 Και προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι
η χήρα αύτη η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων, όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον·
διότι πάντες εκ του περισσεύοντος εις αυτούς έβαλον·
αύτη όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής.»
(  Μάρκ. 12:41-44 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.