15.7.10

=====================================

ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ...
Μεγάλη αποζημίωση θα πάρει Έλληνας
που τον «έκαναν» Τούρκο...

Γαλακτοκομική εταιρεία της Σουηδίας θα πληρώσει αποζημίωση σε 77χρονο Έλληνα που αγγίζει τα 212.000 ευρώ διότι χρησιμοποιήσε φωτογραφία του χωρίς άδειά του, σε γιαούρτια «τούρκικης συνταγής».

Εν τέλει, όμως, η εταιρεία «θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη φωτογραφία σε όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του τουρκικού γιαουρτιού», αφού καταβληθούν η αποζυμίωση και η αμοιβή του δικηγόρου.

Όπως φαίνεται, το πρόβλημα ήταν μάλλον οικονομικό παρά "εθνικό" και το χρήμα λύνει πολλές διαφορές σ' αυτό τον κόσμο.

Αν και δεν μας πέφτει λόγος για τον τρόπο που ο συμπατριώτης μας θέλει να διαχειριστεί την εικόνα του και πόσο την πουλάει, προβληματιζόμαστε πόσο εύκολα κάποιοι άλλοι είναι έτοιμοι να πουλήσουν ακόμη και τη θρησκευτική τους ταυτότητα «διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν αισχρού κέρδους» (Τίτον 1:11).

Σχετικό παράδειγμα αλλαγές που έγιναν σε μεταφορά της Καινής Διαθήκης στη δημοτική, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις της....


.