10.11.12

Μελέτη της Αγίας Γραφής...


Μελέτη της Αγίας Γραφής...


 
Αντιγράφουμε από το περιοδικό "Ιωάννης ο Βαπτιστής" (Νοεμβριος 2012):
==
Η μελέτη της Αγίας Γραφής για τον ορθόδοξο χριστιανό είναι αναγκαία, όσο αναγκαίο είναι το πότισμα για το δεντράκι. Δροσίζει και αναπαύει την ψυχή. Ενισχύει και παρηγορεί. Έρχεται πολλές φορές σε δύσκολη θέση ό χριστιανός, είτε από αρρώστια, είτε από αδικία, είτε από συκοφαντία, είτε από αθυμία και ραθυμία. Χρειάζεται ενίσχυση και παρηγοριά. Την βρίσκει στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Λέει ό ιερός Χρυσόστομος: «Ψυχή παρά τους ρύακας εστηκυία των θείων Γραφών και ποτιζομένη διηνεκώς, εκείνα τα νάματα και την δρόσον του Πνεύματος εν εαυτή συνάγουσα, προς πάσαν πραγμάτων περίστασιν αχείρωτος έσται... Ευκόλως αποκρούεται την πύρωσιν των παθών, από της των Γραφών αναγνώσεως ικανήν παράκλησιν έχουσα» (Ε.Π.Ε. 26,280). Μετάφραση: Ψυχή, που βρίσκεται κοντά στις πηγές των θείων Γραφών και συνεχώς ποτίζεται, και συνάγει μέσα της τα νάματα και τη δροσιά του ουρανού, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε δύσκολη περίσταση... Εύκολα εξουδετερώνει το φούντωμα των αμαρτωλών παθών. Παίρνει μεγάλη ενίσχυση από την ανάγνωση των Γραφών.
Δύο είναι οι άμεσοι τρόποι επικοινωνίας με τον Θεό:
  Ο ένας όταν εμείς Του μιλάμε διά της προσευχής.
  Ο άλλος όταν Εκείνος μας μιλάει διά της Γραφής.
Με τη μελέτη της Γραφής είναι σαν να περπατάμε μέσα στον παράδεισο και ν' ακούμε τα βήματα του Θεού. «Η των Γραφών ανάγνωσις Θεού ομιλία εστίν. Όταν ουν ο Θεός τον εν αθυμία παρακαλη, τί των όντων αυτόν εις αθυμίαν εμβαλείν δύναται;» (Χρυσόστομος. Ε.Π.Ε. 26,280). Μετάφραση: Η ανάγνωση των Γραφών είναι κοινωνία με τον Θεό. Όταν, λοιπόν, ο Ίδιος ο Θεός παρηγορεί τον πιστό σε στιγμή αθυμίας, τότε ποιο πράγμα μπορεί να τον βυθίσει σε κατάθλιψη;
Η κοινωνία μας με τον Θεό διά της μελέτης της Αγ. Γραφής δεν είναι απλώς μια συζήτηση «περί τινων θεμάτων». Είναι αποκάλυψη, φανέρωση των μυστηρίων του Θεού, που γίνεται όχι με κριτήρια γνωσιολογικά, αλλά πνευματικά.
Μπορεί ολιγογράμματος πιστός να καταλαβαίνει την Αγία Γραφή καλύτερα από μορφωμένο κατά κόσμο επιστήμονα. Ο ίδιος ο Κύριος δοξολογεί γι αυτό τον ουράνιο Πατέρα. «Εξομολογούμαι σοι, Πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίοις» (Ματθ. 11/ια/25).
Να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για τη δωρεά Του, που λέγεται Αγία Γραφή.[…]
  =
__Μόνο η μελέτη της Αγίας Γραφής αποκαλύπτει το ΜΕΓΑΛΕΙΟ της και την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της, ως λόγου του Θεού, άρτου πολύτιμου για τη ζωή μας.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Στην υγειά μας...


Στην υγειά μας...

==

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Η ασύγκριτη ανωτερότητα της Αγίας Γραφής


Η ασύγκριτη ανωτερότητα της Αγίας Γραφής

==

__Στον καυγά μεταξύ Εκκλησιολατρών και Χριστιανών η ανωτερότητα της Αγίας Γραφής ξεπερνά κάθε σύγκριση.
__Τα λοιπά είναι προσπάθειες ασεβών ανθρώπων που επιχειρούν να ανυψώσουν το δικό τους πνεύμα πάνω από το Άγιο Πνεύμα του Θεού.
__Τόσο απλά και τόσο κατηγορηματικά.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com