5.7.12

Αναδιαπραγματεύονται φιλοτίμως...
==
__Η τρόικα ήρθε και οι δικοί μας ετοιμάζονται με έντονους ρυθμούς για την ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ...
__Δηλαδή λογαριάζουν πόσους ακόμη θα μεταφέρουν από την γη των ζώντων στη χώρα των ανέργων, λιμασμένων, αυτοχείρων, νεκρών...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Πέτρες...
==
Μη μαζεύεις εσύ... 

Δε ταιριάζει σε μας να μαζεύουμε πέτρες
Μοναχά αν σκοπεύεις κάποιο σπίτι να χτίσεις. 

Και καλώ σε, μ' αγάπη εις τις νιες, στους λεβέντες 
συ ποτέ καταφρόνιας,τις πέτρες μη ρίξεις. 

Μα θυμήσου μονάχα στα δικά τους τα χρόνια, 
που βρισκόσουν,πως ζούσες,ποιος ήσουν τότες. 

Τώρα που' ρθαν χειμώνα σαν τα πούπουλα χιόνια. 
Για τους νιους, κάποιες άλλες, ας χαράξουμε ρότες.
Σ.Ι.Π.
Από το facebook.com

Σημαίνει τούτο, λοιπόν, πως ό,τι κι αν κάνουν οι νέοι είναι σωστό και καλώς καμωμένο; Κάθε άλλο!
__Η σκέψη του ποιητή θαρρούμε πως είναι τούτη:
__Λάθη κάνουν κι αυτοί όπως κι εμείς στα δικά μας τα νιάτα. 
__Όμως τα λάθη πάντα λάθη είναι και τα λάθη είναι για να διορθώνονται -- ίσως όμως σε κάποια μεταγενέστερη ώρα.
Εμείς οι μεγαλύτεροι, λοιπόν, όταν τα βλέπουμε, ας προσευχόμαστε για την ταχύτερη διόρθωση, ποτέ να μην τα αποδεχτούμε κάτω από το βάρος της οποιασδήπότε καλής σχέσης, αλλά και ποτέ να μην λιθοβολήσουμε εκείνον που --σαν κι εμάς άλλοτε-- κάνει την ώρα τούτη το λάθος... 
Θα μάθε κι αυτός όπως μάθαμε κι εμείς!!! Αν πραγματικά μάθαμε...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com