12.6.11
   
  Για εκείνους που καπνίζουν


Η Βίβλος γράφει για την προσευχή:

Ας κατευθυνθή ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα·
η ύψωσις των χειρών μου ας γείνη ως θυσία εσπερινή.
                                     Ψαλ. 141:2

και στο Ναό της Ιερουσαλήμ χρησιμοποιούσαν το θυμίαμα για να εικονίζουν αυτό ακριβώς.
__Πολλοί όμως αντί για θυμίαμα στον Θεό στέλνουν τους θανατηφόρους καπνούς του τσιγάρου τους θυσιάζοντας την ίδια ώρα τα πνευμόνια και άλλα σπλάγχνα τους στο βωμό της δήθεν «ικανοποίησης» του πάθους τους.
__Κρίμα...     Γνήσιες και ψευδείς εκκλησίες


  • Η γνήσια εκκλησία έχει ΔΥΝΑΜΗ εξ ουρανού και εκτελεί το θέλημα του Θεού.
  • Οι νόθες εκκλησίες «παντρεύονται» το Κράτος και επικαλούνται την περιουσία τους, αποδεικνύοντας έτσι πως τίποτε δεν τους ενώνει με τη Βασιλεία του Θεού.

      Η δική σου εκκλησία από πού παίρνει τη δύναμή της;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.


.