11.7.14

ΔΕΗαίρει και βασίλευε...

ΔΕΗαίρει και βασίλευε...

.
.
_Με τη διαίρεση και τον κατακερματισμό των αντίπαλων δυνάμεων, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει το καταστρεπτικό της έργο του ξεπουλήματος της ΔΕΗ (και των άλλων θησαυρών του ελληνικού κράτους) ανενόχλητη.
=================