10.10.11

Τα πάντα δύναμαι;

Ένα από τα πλέον κακοποιημένα χωρία της Καινής Διαθήκης --και εννοούμε κακοποιημένα από τους ίδιους τους Χριστιανούς-- είναι το Φιλ. 4:13 που λέει:
13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.
__Οι περισσότεροι, διαβάζοντας επιπόλαια και ξεχωριστά από το περιβάλλον του το παραπάνω χωρίο, καταλήγουν στην αυθαίρετη άποψη ότι ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...
__Μπορούν να μην αρρωσταίνουν, μπορούν να θεραπεύουν αρρώστιες, μπορούν να ξοδεύουν χρήματα απερίσκεπτα, μπορούν να εκθέτουν τον εαυτό τους σε κάθε μορφής κινδύνους...__Δυστυχώς υπάρχουν ιεροκήρυκες που έχουν κάνει σημαία τους αυτή την ξεκάθαρη ΠΛΑΝΗ, διδάσκοντας στους οπαδούς τους παρόμοια μηνύματα, που στο τέλος τους κάνουν όχι μόνο δυστυχισμένους αλλά και τους εκθέτουν σε μεγάλες δυσκολίες και περισπασμούς.

Αλλά τι λέει ο Παύλος στο χωρίο που μνημονεύσαμε; Δεν λέει ότι ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ;
__Η απάντηση είναι και ΝΑΙ και ΟΧΙ! 
__Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Παύλος αναφέρεται σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ που μπορεί να κάνει, τότε η απάντηση είναι ΝΑΙ. Αλλά ας δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα, όπως ακριβώς αναφέρονται στα προηγούμενα χωρία 11-12 που λένε: 
11 Ουχί ότι λέγω τούτο διότι υστερούμαι· επειδή εγώ έμαθον να ήμαι αυτάρκης εις όσα έχω. 12 Εξεύρω να ταπεινόνωμαι, εξεύρω και να περισσεύωμαι· εν παντί τόπω και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζωμαι και να πεινώ, και να περισσεύωμαι και να υστερώμαι· Φιλ. 4:11-12.
Τα "πάντα" λοιπόν που μπορούσε να κάνει ο Παύλος ήταν ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΡΚΗΣ, ΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΤΑΙ, ΝΑ ΠΕΙΝΑ, ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ...
__Όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα, ο Παύλος ΜΠΟΡΟΥΣΕ να τα κάνει, με τη δύναμη του Χριστού. Και αυτό βεβαίως το έλεγε και το ζούσε με βάση την υπόσχεση του Χριστού ότι:
Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον. Ιωάν. 16:33 
Θα ρωτούσε όμως κάποιος, γιατί από την παραπάνω περικοπή χωρίσατε και προβάλετε μόνο τα αρνητικά; Η απάντηση είναι απλή: Διότι όλα τα άλλα μπορούν να τα κάνουν και οι κακοί και πονηροί και αμαρτωλοί άνθρωποι χωρίς καμία δυσκολία.
__Όλοι μπορούν "να περισσεύονται", "να χορτάζωνται". Το δύσκολο, εκεί ακριβώς που χρειάζεται η βοήθεια του ενδυναμούντός με Χριστού, είναι στα δύσκολα και όχι στα εύκολα.

Ας διαβάσουμε, λοιπόν, άλλη μία φορά ΟΛΟΚΛΗΡΗ την φράση του Παύλου και εύκολα θα διακρίνουμε το νόημα των λόγων του:
11 Ουχί ότι λέγω τούτο διότι υστερούμαι· επειδή εγώ έμαθον να ήμαι αυτάρκης εις όσα έχω. 12 Εξεύρω να ταπεινόνωμαι, εξεύρω και να περισσεύωμαι· εν παντί τόπω και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζωμαι και να πεινώ, και να περισσεύωμαι και να υστερώμαι· 13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.  Φιλ. 4:11-13  
Δεν λέει εδώ ο απόστολος ότι ο χριστιανός είναι ένας σούπερμαν που μπορεί να κάνει ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΑ πράγματα, αλλά ότι ο χριστιανός --ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-- μπορεί να υποστεί και να υποφέρει, πράγματα δύσκολα και δυσάρεστα, που όμως ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ την αληθινή χριστιανική ζωή.
__Αν σε έχουν κάνει να πιστεύεις σε παραμύθια, ελευθερώσου όσο γίνεται ταχύτερα από την παγίδα και μάθε να στηρίζεσαι στην ΑΓΑΠΗ και την ΠΡΟΝΟΙΑ του Θεού. Μάθε επίσης να αγωνίζεσαι για ένα πιστό περπάτημα στον άγιο δρόμο. 

Ποτέ μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε:
13  διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. 14 Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. 15 Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Ματθ. 7:13-15  
__Είπε: 
Εισέλθετε διά της στενής πύλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
__Η παραπάνω εικόνα είναι ΨΕΥΤΙΚΗ και ΣΑΤΑΝΙΚΗ. Ο Χριστός δεν είπε ότι περνώντας μέσα από τη στενή πύλη θα βρεθείς σε ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ, όπως δείχνει αυτή η ψεύτικη εικόνα.

Αντίθετα είπε ότι ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΠΥΛΗ υπάρχει μία τεθλιμμένη οδός που όμως είναι φέρουσα εις την ζωήν


Αυτές οι εικόνες παρουσιάζουν κάπως εκείνο που είπε ο Χριστός.


Και πώς θα φτάσουμε στη ζωή; 
__Αφού πρώτα συμβεί εκείνο που έλεγαν οι Απόστολοι που προέτρεπαν τους χριστιανούς:
να εμμένωσιν εις την πίστιν, και διδάσκοντες ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού.  Πράξ. 14:22 
Όποιος κήρυκας κρύβει αυτή την αλήθεια είναι ΨΕΥΤΗΣ και ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ και πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτόν.


Ο Χριστός από την άλλη πλευρά είπε: 
Ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν.
__Τέλος είπε και κάτι άλλο: 
Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.
Αυτό το τελευταίο δεν το είπε για τους πολέμιους της πίστης αλλά για όλους αυτούς τους ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ, που χωρίς φόβο Θεού κηρύττουν ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ --εκείνο της ευημερίας-- παρασύροντας τους οπαδούς τους και κερδίζοντας υλικά πλούτη σε βάρος τους.
__Μην γίνεις εσύ ποτέ αδελφέ μου θύμα στους πονηρούς ανθρώπους της θρησκείας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 
Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com