19.10.14

Εσχατολόγοι - Βγήκαν πάλι στην πιάτσα...

Εσχατολόγοι -
Βγήκαν πάλι στην πιάτσα...

.
.
_Εκατό (100) χρόνια συμπληρώθηκαν εφέτος από το ιστορικό 1914...
_Εκείνο το έτος είχε προσδιορίσει ο πάστορ Ρώσελ ως χρονολογία εγκαθίδρυσης της "Βασιλείας του Θεού" σύμφωνα με τους δικούς του "βιβλικούς" υπολογισμούς... 
_Έτσι δημιουργήθηκε το κίνημα των Σπουδαστών των Γραφών, Μαρτύρων του Ιεχωβά κ.λπ. 
_Αλλά η υπόσχεση/πρόβλεψη του Ρώσελ δεν πραγματοποιήθηκε το 1914, όπως επίσης δεν πραγματοποιήθηκε πολλές άλλες χρονολογίες πριν από αυτόν (π.χ. 1844, 1874 κ.λπ.) και μετά από αυτόν (1918, 1925, 1975, 2000 κ.λπ.)...
_Έκτοτε διάφοροι "εσχατολόγοι" έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί προβάλλοντας ο καθένας το δικό του "σενάριο" και κλείνοντας "ραντεβού" για την Β΄ έλευση του Χριστού...΄. Μεταξύ τους και πολλοί Έλληνες, Ορθόδοξοι, Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί κ.λπ...  
_Τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, έφεραν πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα αυτό, και πάλι βιομηχανίες ολόκληρες που εμπορεύονται τη θρησκεία έχουν επιδοθεί σε νέο κύμα βιβλίων, ταινιών, βίντεο κ.λπ., που όλα έχουν ως επίκεντρο την πιθανή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ έλευση του Χριστού, κερδίζοντας τεράστια οικονομικά κέρδη και συμβάλλοντας στην απογοήτευση των αφελών... 
_Και όλα αυτά σε απόλυτη αντίθεση με την δήλωση του Ιησού Χριστού: «Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία» [Πράξ. 1:7]...
_Θα τους ακολουθήσετε; Θα δώσετε τα χρήματά σας στο ταμείο τους; Θα ζητήσετε να ρυθμίσετε τη ζωή σας σύμφωνα με τις ψευδείς προβλέψεις τους;   
_Η επιλογή και η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας... 
=================