19.7.13

Εικονική επίσκεψη στο όρος του Ναου...Εικονική επίσκεψη στο όρος του Ναου...
Στην ιστοσελίδα http://harhakodesh.co.il/ προσφέρεται μία ενδιαφέρουσα εικονική επίσκεψη στο Όρος του Ναού (Χάρ Χακόντες) στην Ιερουσαλήμ.
Παρ' όλο που όλα είναι σε εβραϊκή γλώσσα, η περιήγηση είναι ενδιαφέρουσα.

Δοκιμάστε την.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Αγώνας που αξίζει, αλλά πώς...Αγώνας που αξίζει, αλλά πώς...
.
.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com


=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Η ευρύχωρη οδός...Η ευρύχωρη οδός...
Ιδού μερικά στοιχεία που εξηγούν την ηθική και κοινωνική οπισθοδρόμηση της εποχής μας…

1. Πριν από 50 χρόνια η πλειοψηφία των γάμων διαρκούσαν μια ζωή. Τώρα, οι μισοί από τους γάμους καταλήγουν σε διαζύγιο. Τότε, η πλειοψηφία των μαύρων παιδιών γεννιούνταν από σωστές οικογένειες με μια μητέρα και έναν πατέρα.

2. Πριν από 50 χρόνια οι σεξουαλικές σχέσεις καθυστερούσαν μέχρι το γάμο. Τώρα, οι περισσότεροι νέοι και ενήλικες έχουν σεξουαλικές σχέσεις πριν από το γάμο. Συχνά, έχουν πολλούς συντρόφους. Ζουν μαζί πριν γάμο ή απορρίπτουν εντελώς το γάμο ως θεσμό. Σε αντίθεση με ευρέως διαδεδομένη άποψη, οι στατιστικές δείχνουν ότι εκείνοι που συμμετέχουν σε αυτές τις συμπεριφορές είναι πολύ πιο πιθανό να πάρουν διαζύγιο.

3. Πριν από 50 χρόνια ελάχιστα παιδιά γεννιούνταν εκτός γάμου. Σήμερα όλο και πληθαίνουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό είναι καταστροφικό για τον χαρακτήρα και την ευημερία της γενιάς που μεγαλώνει. Η μακροχρόνιες σχέσεις χάνονται! Οι στατιστικές διαπιστώνουν ότι έχεις καλύτερο προγνωστικό δείκτη ευημερίας αν γεννηθείς και μεγαλώσεις σε μία άθικτη οικογένεια, με πατέρα και μητέρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που μεγαλώνουν εκτός γάμου, συνεπώς, αναμένετε να καταλήξουν στη φτώχεια.

4. Πριν από 50 χρόνια η έκτρωση ήταν παράνομη και γινόταν σπάνια. Τώρα, ο αριθμός των παιδιών που σκοτώνονται με αμβλώσεις κάθε χρόνο είναι αστρονομικός.
=
Και ρωτούν ακόμη τι λοιπόν προκάλεσε όλη αυτή την κοινωνική οπισθοδρόμηση;

Η πρώτη και κύρια αιτία ήταν η αλλαγή από μια κοσμοθεωρία και ηθική βασισμένη σε στα πρότυπα της Αγία Γραφής, σε μια κοσμοθεωρία και ηθική κοσμική (πιο σωστά «αντι-ηθική»).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com