28.12.13

Λογαριασμοί και Αποδείξεις...

Λογαριασμοί και Αποδείξεις...
.
.
Τους λογαριασμούς τους στέλνουν... 
Τις αποδείξεις δεν τις υπολογίζουν... 
=
Η αδικία στο μεγαλείο της.        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Για το "καλό" του χρόνου...

Για το "καλό" του χρόνου...
.
.
Το κακό που κάνουν τα τυχερά παιχνίδια σε χιλιάδες ζωές και σε χιλιάδες οικογένειες είναι γνωστό... 
Το πώς ο Διάβολος έχει κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ (και μάλιστα από φίλο ή συγγενή σου) αυτό θα κάνει καλό σε εσένα, αυτό είναι από τα μεγάλα αινίγματα της ζωής... 
=
«Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν.»
1Τιμ. 6:9 )        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Εκείνα που "χρειαζόμαστε"…

Εκείνα που "χρειαζόμαστε"…
.
.
Συχνά στην προσευχή μας:
Μιλάμε στον Θεό ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 
Αλλά δεν μιλάμε ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙΝΑ 
Έχω ακούσει πλήθος προσευχές που 
 • ζητούν υλικά αγαθά, 
 • ζητούν ανέσεις, 
 • ζητούν υγεία, 
 • ζητούν καλύτερες εργασίες, 
 • ζητούν καλύτερες συνθήκες, 
 • ζητούν καλύτερους μισθούς… 
Σπάνια όμως άκουσα προσευχές που ζητούν
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ,
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ,
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ,
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΜΟΝΗ,
 • ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ κ.ο.κ. 
-------------------------------------------------
Μιλάμε στον Θεό 
 • ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ (ή, πιο σωστά) 
 • ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ… 
Αλλά δεν μιλάμε ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ (νομίζουμε ότι) ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙΝΑ 

Όμως ο Θεός υποσχέθηκε να μας δώσει ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, 
και όταν δεχτούμε αυτό το δώρο, τότε θα αλλάξουν και τα υπόλοιπα αιτήματά μας…
=
«Και εάν τις εξ υμών ήναι πατήρ, και ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; και εάν οψάριον, μήπως αντί οψαρίου θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; 12 ή και αν ζητήση ωόν, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν σκορπίον; 
13 εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;» 
( Λουκ. 11:11-13 )        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.