24.11.10

ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ 

Κάποτε είχαμε εργοστάσιο της PIRELI
...αλλά όχι όρεξη για δουλειά.

Τώρα έχουμε (;) όρεξη για δουλειά, όμως δεν έχουμε εργοστάσια...

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»


Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
_______________________________________________________
.