5.9.13

Αετοί και καταφύγια...Αετοί και καταφύγια...


..

Η τοποθεσία και φρούριο Gamla (=καμήλα) βρίσκεται σε μία κορυφή του Γκολάν, στα βόρεια του κράτους του Ισραήλ. 
Συνοδεύεται από μια ηρωική ιστορία παράλληλη με εκείνη στη Μασάντα, στο νότιο άκρο της χώρας, καθώς και εδώ Ιουδαίοι πολέμησαν μέχρις εσχάτων για την ανεξαρτησία τους από τους Ρωμαίους την εποχή του Τίτου (70 μ.Χ.).

Στο σύντομο αυτό βίντεο (απόσπασμα) παρακολουθείστε τους αετούς που έχουν τις φωλιές τους στην περιοχή, αλλά και μία επιγραφή σε αρχαίο οικοδόμημα όπου διαβάζετε στα ελληνικά: "ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΣΕ".
(Από το διαδίκτυο 
http://www.breakingisraelnews.com/the-beauty-of-gamla)
=

«Ο εξαποστέλλων πηγάς εις τας φάραγγας, διά να ρέωσιν αναμέσον των ορέων· ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού· οι άγριοι όνοι σβύνουσι την δίψαν αυτών·  πλησίον αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι, και αναμέσον των κλάδων κελαδούσιν. Ο ποτίζων τα όρη εκ των υπερώων αυτού· από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη»
(Ψαλ. 104:10-13)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Διαζύγια και Θεός...Διαζύγια και Θεός...


Η χαρά μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν ξαφνικά δεν είχε γεμίσει το περιβάλλον μας με τόσα ΔΙΑΖΥΓΙΑ...
Άνθρωποι γνωστοί μας και αγαπητοί, ξαφνικά δέχτηκαν να γίνουν ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ, γκρεμίζοντας ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΤΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ...
Εκτός και αν θέλουν να παραδεχτούν πως ο γάμος που έκαναν ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΤΟΥΣ...
Αν έτσι είναι ας σηκωθούν να το ομολογήσουν...
=
Καλούμαστε εδώ να εξηγήσουμε πώς πρέπει να ερμηνευτούν δύο γνωστά χωρία:
«Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σαρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη» (Ματθ. 19:6)
«Πάσα φυτεία, την οποίαν δεν εφύτευσεν ο Πατήρ μου ο ουράνιος, θέλει εκριζωθή» (Ματθ. 15:13)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com