27.1.14

Τον Σατανά τον διάλεξε με ψήφο ο Αδάμ...

Τον Σατανά τον διάλεξε με ψήφο ο Αδάμ...
.
.
  • Η μεγαλύτερη πλάνη του σύγχρονου κόσμου είναι ότι ο άνθρωπος ΕΠΙΛΕΓΕΙ τους άρχοντές του με την "ελεύθερη" ψήφο του...
  • Η δεύτερη μεγάλη πλάνη, συνοδευτική με την πρώτη, είναι ότι ο λαός μέσω των αρχόντων που επιλέγει, ορίζει τη ζωή του και εξασφαλίζει τα δικαιώματά του...
  • Η τρίτη μεγάλη πλάνη είναι ότι οι πολιτικοί είναι "υπηρέτες" του λαού και όχι των προσωπικών τους συμφερόντων και μόνο...
  • Η τέταρτη μεγάλη πλάνη είναι ότι με την εναλλαγή των κομμάτων μπορεί να έρθουν στην εξουσία "καλύτεροι άνθρωποι"...

.
 =
«Ούτω λέγει Κύριος· Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου»
(  Ιερ. 17:5 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.