4.11.14

Δίνεις την δέουσα προσοχή;

Δίνεις την δέουσα προσοχή;

.
.
_Όταν ο Θεός παρουσιάστηκε αρχικά στον Μωυσή ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του στην Γη Μαδιάμ, είδε μία βάτο που ενώ φλεγόταν δεν καιγόταν...
_Αυτό το φαινόμενο δεν ήταν σπάνιο... ήταν μοναδικό, για τούτο κέντρησε την προσοχή του...
_Ενώ όμως ο Μωυσής είδε, δεν σταμάτησε στο αξιοθαύμαστο θέαμα, αλλά προχώρησε δύο ακόμη βήματα: έστρεψε και παρατήρησε...
_Πόσες φορές εμείς διαβάζουμε κάτι στο λόγο του Θεού ή ακούμε σε κάποιο κήρυγμα, μας αρέσει, το διακρίνουμε, αλλά όλο μας το ενδιαφέρον σταματάει εκεί, χωρίς να προχωρήσουμε ώστε να το παρατηρήσουμε πιο βαθιά, πιο συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά... 
_Με τον τρόπο αυτό, όμως, χάνουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στην θεία αλήθεια, στο θείο μήνυμα, και αφήνουμε άλλα λόγια και άλλες σκέψεις να έρθουν και να μας "κλέψουν" εκείνο που είχε για εμάς ο Θεός... 
_Την άλλη φορά, λοιπόν, που θα αντιληφθούμε πως "κάτι προσπαθεί να μας πει ο Θεός"... 

  • Ας μην το αφήσουμε απαρατήρητο... 
  • Ας μην το προσπεράσουμε... 
  • Ας μην το πνίξουμε μέσα σε χίλια άλλα...
Και είπεν ο Μωϋσής, Ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διά τι η βάτος δεν κατακαίεται. Έξ. 3:3  

=================