2.11.13

Ελλάς Ελλήνων "Χριστιανών"...


Ελλάς Ελλήνων "Χριστιανών"...
.
.
Της προχθεσινής παρελάσεως παρεπόμενα...
  • Η σεμνότατη και περήφανη για την πίστη της Μουσουλμάνα...
  • Και η ξεδιάντροπη, πλήν όμως "περήφανη για την πίστη της" Ελληνίδα;
Για να μην μιλήσουμε για δασκάλες και καθηγήτριες που καθοδηγούν τα Ελληνόπουλα στην προστυχιά και την αθλιότητα...
=
Δεν αναφερόμαστε σε άντρες, επειδή εκείνοι είναι οι μεγάλοι ΑΠΟΝΤΕΣ από το σημερινό γίγνεσθαι...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.



Αμαρτήματα «μικρά» και «μεγάλα»…[β]


Αμαρτήματα «μικρά» και «μεγάλα»[β]
.
.

«[…] Μην υποτιμούμε τη ζημιά που προξενούν τα ελαφρά αμαρτήματα. 
Όπως μία αλεπού, αν μπει στο αμπέλι τον καιρό που είναι ώριμα τα σταφύλια, κάνει μεγάλη ζημιά, έτσι και τα μικρά αλεπουδάκια της, αν μπουν στο αμπέλι την ίδια εποχή, κάνουν εξίσου μεγάλη ζημιά. Αφανίζουν αμπελώνες (βλ. Ασμ. 2:15).
[…] 
Ένα λιοντάρι πιάνεται στην παγίδα από το ένα πόδι του, και άλλο λιοντάρι πιάνεται από τα τέσσερα. Εφόσον και τα δύο πιάνονται στις παγίδες, είναι εξίσου αιχμάλωτα. 
Ας υποθέσουμε ότι μια βάρκα βυθίζεται, όταν τη φορτώσουμε με έναν πολύ μεγάλο και βαρύ βράχο που δεν αντέχει να τον σηκώσει. Εξίσου βυθίζεται, αν τη φορτώσουμε και με αμέτρητους κόκκους άμμου. Και οι μικροσκοπικοί κόκκοι της άμμου και ο γιγαντιαίος βράχος την ίδια ζημιά κάνουν.
[…] και τα ελαφρά αμαρτήματα προξενούν μεγάλη ζημιά, όπως και τα θανάσιμα. Και τα ελαφρά αμαρτήματα οδηγούν στον πνευματικό θάνατο, όπως και τα θανάσιμα. Να μην υποχωρούμε λοιπόν στο κακό. Να παρακαλούμε τον άγιο Θεό να μάς δίνει τη χάρη Του να μην κυριευθούμε από καμιά αμαρτία. «Μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία» (Ψαλμ. 118/119:133). Να μη γλιστρούμε ούτε στα ελαφρά ούτε στα θανάσιμα αμαρτήματα, άλλα να βαδίζουμε σύμφωνα με το  θέλημα του Θεού «το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» (Ρωμ. 12:2).»

ΠΗΓΗ: Περιοδικό «Ο Σωτήρ». 15-10-2013, σελ. 425-426   
=
«Μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία»
 (Ψαλμ. 118/119:133)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.



Παλαιά 'ζωή', και ΝΕΑ ΖΩΗ...


Παλαιά 'ζωή', και ΝΕΑ ΖΩΗ...
.
.
Πολύ σωστά όσα γράφει η εφημερίδα "Ενοριακές Καμπάνες", αλλά ποιος άραγε τα ακούει; 
<< Με το Βάπτισμα «έχουμε ενταφιαστεί... ώστε να πορευτούμε...», μας λέει ο απόστολος Παύλος. Δηλαδή το Βάπτισμα δεν είναι μια τυπική τελετή, ούτε μια σφραγίδα με την οποία κάποιος λαβαίνει το Πιστοποιητικό ότι έγινε χριστιανός μια κι έξω.  
Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος «πεθαίνει για μια ζωή και γεννιέται σε μια άλλη ζωή». Ο χριστιανός δεν τελειώνει με το βάφτισμα, αλλά αρχίζει «ώστε στο εξής να πορεύεται» σε κάποιο συγκεκριμένο δρόμο, το δρόμο της νέας ζωής! 
Αλλά ποια είναι αυτή η ΝΕΑ ΖΩΗ; Από πού θα τη δει ο βαφτισμένος; Πρώτα από τους γονείς του. Όταν όμως οι γονείς του δεν ακούνε τον Λόγο του Θεού, πώς, θα γνωρίσουν τη νέα ζωή για να τη δείξουν στο παιδί τους; Όταν δεν πάνε στη Λειτουργία και δεν συναντούν τον Αναστημένο Χριστό (στο όνομα του οποίου βαφτίστηκαν και βάφτισαν το παιδί τους) ποιος θα τους οδηγήσει να ζήσουν τη νέα ζωή για να τη δείξουν στο παιδί τους; >>
=
«Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, 
ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, 
ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν».
(Ρωμ. 6:4)  


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.