9.2.14

Η αλήθεια να λέγεται...

Η αλήθεια να λέγεται...
.
.

Επειδή κάποιοι τείνουν να παρερμηνεύουν τα δημοσιεύματα αυτής και των άλλων σελίδων μας, κάνουμε γνωστό ότι…
-------------------

ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:
= Όσους διδάσκουν αναρχία και άρνηση απόδοσης των νόμιμων δασμών και φόρων… 

= Όσους δεν πληρώνουν εισιτήρια, διόδια και άλλα τέλη, ενώ έχουν και μπορούν 

= Όσους χρησιμοποιούν αλλοδαπούς για μικρότερα ημερομίσθια και χωρίς ασφάλιση 

= Όσους ψηφίζουν εκείνους που μας στερούν δικαιώματα και ελευθερίες 

= Όσους προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαδώσουν αναπόδεικτες εναλλακτικές ιατρικές, φάρμακα και ψεύτικα θαύματα 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:
= Την αλήθεια των πραγμάτων… 

= Κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία χωρίς όρους βοήθειας αναξιοπαθούντων… 

= Κάθε φωνή που στηρίζει τα δικαιώματα του λαού απέναντι στους διάφορους Εφιάλτες που παρέδωσαν αυτή τη χώρα σε ξένους… 
ΤΕΛΟΣ:
= Δεν περιμένουμε καλό από κανέναν άνθρωπο, οργανισμό ή σύστημα. 

= Δεν ελπίζουμε καλό από κανέναν επίγειο μηχανισμό.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ:
Συστήνουμε τις αποστολικές προτροπές: 

= «Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν» (Ρωμ. 12:21). 

= «Δούλος εκλήθης; μη σοι μελέτω· αλλ’ ει και δύνασαι ελεύθερος γενέσθαι, μάλλον χρήσαι» (Α΄ Κορ. 7:21).
.
 =
«έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, καταισχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγήν»
1Πέτ. 3:16  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Θα ήθελες να σκοτώσεις ένα παιδάκι;

Θα ήθελες να σκοτώσεις ένα παιδάκι;
.
.

Ο τρόπος που οδηγούν κάποιοι είναι εντελώς ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ,

όμως η ανευθυνότητα δεν αποτρέπει τις συνέπειες...

  Κανείς δεν θα ήθελε να γίνει φονέας,
αλλά η επιπολαιότητά μας μπορεί να μας φέρει
σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΑΒΟΥΜΕ!
Μην μιλάτε στο τηλέφωνο όταν οδηγείτε!
Πολύ περισσότερο μην διαβάζετε και γράφετε.

Κινδυνεύετε να πάρετε αίμα στο λαιμό σας!

 =
«Διά να μη χυθή αίμα αθώον εν μέσω της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομίαν, και να ήναι αίμα επάνω σου»
Δευτ. 19:10  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.