10.3.11


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ
πάντα και προς πάντας

Σε συνέχεια προηγούμενου δημοσιεύματός μας, και για ορθότερη παρουσίαση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ αναφορικά με τη θέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τη σταύρωση του Χριστού από τους Ιουδαίους ή μη, αναδημοσιεύουμε πρόσφατο δημοσίευμα από την ίδια την εφημερίδα "ΚΑΘΟΛΙΚΗ" (15-2-2011) που αναφερόμενη στα πρακτικά της Β~ Βατικανής Συνόδου έγραψε πριν λίγες ημέρες:

Η νέα αυτή εποχή για την Καθολική Εκ­κλησία εγκαινιάστηκε ήδη από τη Β' Σύνοδο του Βατικανού, η οποία διεκήρυξε με τον επισημότερο τρόπο: 

«Η Εκκλησία έχει πάντα μπροστά στα μά­τια της τα λόγια του Αποστόλου Παύ­λου σχετικά με τους ομοεθνείς του, στους οποίους ανήκει η υιοθεσία, η δό­ξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η λατρεί­α και οι υποσχέσεις, στους οποίους α­νήκουν οι Πατέρες και από τους οποίους, από ανθρώπινης πλευράς, κατάγεται ο Χριστός (Ρωμ. 9,4-5), ο Υ­ιός της Παρθένου Μαρίας... Μολονότι οι ιουδαϊκές αρχές και οι οπαδοί τους παρέδωσαν το Χριστό στο θάνατο (βλ, Ιω. 19,6), ωστόσο οι ευθύνες για ό­σα διαπράχθηκαν κατά το πάθος Του δεν βαραίνουν ούτε όλους τους Εβραί­ους της εποχής εκείνης ούτε τους Ε­βραίους της εποχής μας. Και ενώ είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία είναι ο νέος λα­ός του Θεού, ωστόσο οι Ιουδαίοι δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε καταδικα­σμένοι από το Θεό ούτε καταραμένοι, σαν να απέρρεαν οι κατηγορίες αυτές από την Αγία Γραφή... Επιπλέον η Εκ­κλησία, που αποδοκιμάζει όλους τους διωγμούς εναντίον οποιουδήποτε αν­θρώπου, ενθυμούμενη την κοινή κλη­ρονομιά με τους Ιουδαίους και ωθού­μενη όχι από πολιτικά αίτια αλλά από την ευαγγελική αγάπη, εκφράζει τη λύπη της για τα μίση, τους διωγμούς και τις αντισημιτικές εκδηλώσεις, που έγιναν εναντίον των Ιουδαίων, σε οποιαδήποτε εποχή και από οποιονδήποτε...» 

[Οι υπογραμμίσεις δικές μας]Αυτή είναι η αλήθεια, για όσους αγαπούν την ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Και αυτό δεν είναι ούτε αντισιωνισμός ούτε ρατσισμός. 
Είναι η απλή ιστορία.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΑν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.
.