3.12.11


Ελευθερία της έκφρασης


Κάπως καθυστερημένα ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία δικαιώθηκε η εφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ απέναντι στην αγωγή που είχε γίνει εναντίον της από το περιοδικό ΔΑΥΛΟΣ.
Αναδημοσιεύουμε εδώ τη σχετική σελίδα της εφημερίδας σχετικά με την υπόθεση, την οποία μπορεί κανείς να διαβάσει και να μάθουν κάποιοι επιτέλους ότι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δεν είναι όλοι οι δικαστές αλοίθοροι, όπως αφήνεται να σκεφτεί κανείς παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα.
Η τακτική κάποιων ισχυρών που προσπαθούν να φιμώσουν την ελεύθερη κριτική με απειλές ή και αγωγές, δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει. 
------------------------------------------------------------------------------------
«Είδον έτι υπό τον ήλιον τον τόπον της κρίσεως, και εκεί είναι η ανομία· 
και τον τόπον της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. 
 Είπα εγώ εν τη καρδία μου, Ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή· 
διότι δι' έκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί.» 
Εκκλ. 3:16-17 )
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com


Παύλος και Τετραγράμματον

Μας κοινοποιήθηκε και το αναδημοσιεύουμε ως λίαν ενδιαφέρον:

Η ομολογία "Κύριος Ιησούς" αποτελεί, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, την πλέον συνήθη, πλην όμως και βασική ομολογία των επιστολών του Παύλου. Η προσπάθειά μας να σκιαγραφήσουμε την έννοια της συγκεκριμένης ομολογίας επικεντρώνεται στην έννοια της λέξης "κύριος" και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται στις εν λόγω επιστολές.
Ο Παύλος δεν κάνει χρήση της λέξης "κύριος" σε αποκλειστική και μόνο αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μολονότι αυτό γίνεται τις περισσότερες φορές, δεν λείπουν τα παραδείγματα χρήσης της λέξης αυτής με την κλασσική έννοια της, δηλώνοντας έτσι τον κύριο-ιδιοκτήτη. Κατ' επίδραση της μεταφράσεως των Ο' η λέξη "κύριος" συχνά χρησιμοποιείται από τον Παύλο προς δήλωση του Θεού (μεταφράζοντας το τετραγράμματο όνομα· יהוה) [υποσημ.: Εκτός από στίχους που προέρχονται από την μετάφραση των Ο' (π.χ. Ρωμ. 4,8 9,28.29 10,16) Α' Κορ. 10,9.], ενώ μία φορά χρησιμοποιείται αναφορικά με τους ειδωλολατρικούς θεούς.
* Βασίλειος Τζέρπος, «Οι πρώτες ομολογίες-σύμβολα στις επιστολές του Απ. Παύλου», Γρηγόριος ο Παλαμάς, τεύχ. 832 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010), σσ. 48, 49.
------------------------------------------------------------------------------------
«Εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, 
και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού» 
1Κορ. 8:6 )
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com