27.5.10

=======================

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ...


Κάποιος φιλόσοφος είπε:

«Όποιος νικήσει άλλους είναι ισχυρός...

Όποιος νικήσει τον εαυτό του είναι πανίσχυρος!»


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


>>> ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ;


Ο Ιησούς Χριστός είπε:

  • «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή». -- Ματθ. 16:24

ΑΥΤΟ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΑΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΛΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ. ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ;


Και ο Παύλος ανακεφαλαιώνει:

  • «Όλος ο νόμος εις ένα λόγον συμπληρούται, εις τον, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν».-- Γαλ. 5:14

Και ο Ιάκωβος διδάσκει:

  • «Εάν μεν εκτελήτε τον νόμον τον βασιλικόν κατά την γραφήν, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν, καλώς ποιείτε».-- Ιακ. 2:8