27.10.11

Τα καλά της κρίσης_____________________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com   
Αιρετικός -- Ποιος είναι στ' αλήθεια;
Αιρετικός δεν είναι αυτός που είναι η μειοψηφία επειδή πιστεύει διαφορετικά από την επικρατούσα πίστη της πλειοψηφίας. 
__Αιρετικός είναι εκείνος που στοιχειοθετεί την πίστη του πάνω σε μη γεγραμμένα του λόγου του Θεού. 
__Την λέξη αυτή εύκολα οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν γιατί εξυπηρετεί την καύχησή τους και την θεώρηση ότι υπερέχουν έναντι των άλλων και επίσης λογίζεται ως αποτελεσματικό όπλο εναντίον κάθε άποψης που κλονίζει τα στερεότυπα των κατεστημένων και προβεβλημένων δογμάτων τους. 
__Όμως αίρεση δεν είναι τι νομίζει η πλειοψηφία ή το κατεστημένο των ανθρώπων, αλλά πώς βλέπει ο Θεός για καθένα μας, αν είμαστε ή όχι μέσα στο γέγραπται των εντολών Του και της υγιούς διδασκαλίας του Χριστού και των Αποστόλων Του.
__Οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση στα λόγια του Θεού ορίζει την αιρετικότητά μας.

ΠΗΓΗ: MARANATHA.GR
_____________________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com