3.2.14

Έτη ζωής και φθορά...

Έτη ζωής και φθορά...
.
.

Είτε μας αρέσει είτε όχι, η ζωή μας είναι σε μία διαδικασία καθοδική, με αλλεπάλληλες συνέπειες της φθοράς στο κορμί και τη σκέψη μας...


 Ο σοφός Εκκλησιαστής έγραψε:
1 Και ενθυμού τον Πλάστην σου εν ταις ημέραις της νεότητός σου· πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι, και φθάσωσι τα έτη εις τα οποία θέλεις ειπεί, Δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά· 
2 πριν σκοτισθή ο ήλιος και το φως και σελήνη και οι αστέρες, και επανέλθωσι τα νέφη μετά την βροχήν· 
3 ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουσι κλονίζεσθαι, και αι αλέθουσαι θέλουσι παύσει· διότι ωλιγοστεύθησαν, και αι βλέπουσαι διά των θυρίδων θέλουσιν αμαυρωθή· 
4 και αι θύραι θέλουσι κλεισθή εν τη οδώ, ότε θέλει ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης, και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεσθαι εις την φωνήν του στρουθίου, και πάσαι αι θυγατέρες του άσματος ατονίσωσιν· 
5 ότε θέλουσι φοβείσθαι το ύψος και θέλουσι τρέμει εν τη οδώ· ότε η αμυγδαλέα θέλει ανθήσει και η ακρίς θέλει προξενεί βάρος και η όρεξις θέλει εκλείψει· διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον οίκον αυτού και οι πενθούντες περικυκλούσι τας οδούς· 
6 πριν λυθή η αργυρά άλυσος και σπάση ο λύχνος ο χρυσούς ή συντριφθή η υδρία εν τη πηγή ή χαλάση ο τροχός εν τω φρέατι, 
7 και επιστρέψη το χώμα εις την γην, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψη εις τον Θεόν, όστις έδωκεν αυτό.

 =
«Είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις»
Εβρ. 9:27 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Ευαγγέλιο ή Ωραιο[ευ]αγγέλιο

Ευαγγέλιο ή Ωραιο[ευ]αγγέλιο...
.
.

Σήμερα Κυριακή σε εκατομμύρια εκκλησίες θα ακουστεί από τους άμβωνες το «ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ» ή το «ΚΑΛΟ ΑΓΓΕΛΜΑ» ή τα «ΚΑΛΑ ΝΕΑ», ανάλογα με την παράδοση της κάθε μιας.
Κάποιος αρμόδιος, ή λιγότερο αρμόδιος, θα σταθεί και θα προσπαθήσει να «εξηγήσει» στα εκκλησιάσματα το ΜΗΝΥΜΑ του λόγου του Θεού, που στη χριστιανική παράδοση έχει επικρατήσει να λέγεται ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.

Δυστυχώς, για πολλούς ανθρώπους το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ του Χριστού δεν ακούγεται ΩΡΑΙΟ, για αυτό και δεν γίνεται αποδεκτό.
Τι «ευαγγέλιο» (=καλό μήνυμα) μπορεί να είναι ένα μήνυμα που με φέρνει απέναντι στις ευθύνες μου; Με προειδοποιεί για μελλοντική κρίση; Με προτρέπει να αλλάξω τη ζωή μου, να εγκαταλείψω εκείνα που ξέρω και να ακολουθήσω εκείνα που θέλει ο Θεός;…  Με άλλα λόγια που δεν είναι σύμφωνο με τις δικές μου ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ, τα δικά μου ΣΧΕΔΙΑ, τα δικά μου ΠΛΑΝΑ…

Αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί από τους κήρυκες σήμερα «ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥΣ» προκειμένου να προσφέρουν στους εκκλησιαζόμενους ένα ΩΡΑΙΟ ΑΓΓΕΛΜΑ (που όμως, δυστυχώς γι’ αυτούς, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΑΓΓΕΛΜΑ).
Δεν είναι «καλά» τα νέα του γιατρού που δεν λέει την ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΜΑΣ, που κρύβει την πραγματικότητα της κατάστασής μας, που δεν πιέζει να κάνουμε την κατάλληλη θεραπεία και αφήνει να αποφασίσουμε εμείς αν και πότε θα θεραπευτούμε…

Για το λόγο αυτό ο Θεός της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, Εκείνος που ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ, δεν προσφέρει εκείνο που μας αρέσει, αλλά εκείνο που είναι για το ΚΑΛΟ μας.
* Όχι το ωραίο, το παραπλανητικό, το καθησυχαστικό, το νανουριστικό…
* Όχι εκείνο που πολλές φορές ακούγεται ως πρόξενος πρόσκαιρης χαράς…
Αυτό το κάνουν τα «ΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» σατανικής προέλευσης…
Τα «ευαγγέλια» δολώματα, με τα οποία ο Πονηρός καταφέρνει να αποκοιμίζει τους εύπιστους και αφελείς, για να τους πάρει μαζί του στην απώλεια, στην αιώνια καταστροφή.
Τα «ευαγγέλια» που υπόσχονται ΥΛΙΚΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ, ΑΓΑΘΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ…
Τα «ευαγγέλια» που σαν το φίδι στον κήπο της Εδέμ, λένε στους σύγχρονους Αδάμ / Εύες:
* ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ… * ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΤΕ… * ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ… * ΔΕΝ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗΤΕ ΘΛΙΨΗ… * ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΣΑΣ…

Εντελώς αντίθετα ο Θεός της Αλήθειας, μιλάει ρεαλιστικά και πραγματιστικά:
* «Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον» (Ιωάν. 16:33)
* «εάν χρειασθή, λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς» (1Πέτρ. 1:6)
* «εν κόπω και μόχθω, εν αγρυπνίαις πολλάκις, εν πείνη και δίψη, εν νηστείαις πολλάκις, εν ψύχει και γυμνότητι·» (2Κορ. 11:27)
Εδώ δεν γίνεται λόγος για πλούτη και καλοπέραση αλλά για στενοχώρια, φτώχια, θλίψη, γυμνότητα…

ΟΧΙ! Το ΑΓΓΕΛΜΑ του Θεού δεν είναι «ωραίο», όμως είναι ΚΑΛΟ!
Είναι αληθινό ΕΥ-ΑΓΓΕΛΙΟ.
Είναι μήνυμα που υπόσχεται ΖΩΗ, και αυτή η ΖΩΗ δεν έρχεται ουρανοκατέβατη, αλλά «σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη· σπείρεται εν ασθενεία, ανίσταται εν δυνάμει» (1Κορ. 15:43).

Είναι ψεύτικα τα «ΩΡΑΙΟ[ΕΥ]ΑΓΓΕΛΙΑ» που υπόσχονται καλοπέραση στη γη, στον παρόντα αιώνα, στα γήινα και φθαρτά και μάταια. Υπόσχονται ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.
Αντίθετα το ΕΥ-ΑΓΓΕΛΙΟ του Θεού, διά του Χριστού, δεν υπόσχεται τα παρόντα αλλά «τας μετά ταύτα δόξας» (1Πέτρ. 1:11)
Δεν ξέρω αν σήμερα Κυριακή άκουσες ή διάβασες κάποιο «ευαγγέλιο». Σε παρακαλώ, όμως, να εξετάσεις ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΕΣ Ή ΔΙΑΒΑΣΕΣ, ΗΤΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ή μήπως ήταν κάποιο ΩΡΑΙΟ[ΕΥ]ΑΓΓΕΛΙΟ της κακιάς ώρας…

 =
«Αλλά καθώς εδοκιμάσθημεν υπό του Θεού διά να εμπιστευθώμεν το ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, 
ουχί ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλ' εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών»
 1Θεσ. 2:4 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.