14.9.12

Σταυρο-ειδωλολατρία...

Στην εικόνα λατρεία του σταυρού από ινδιάνους ιερείς πριν από την ανακάλυψη της Αμερικής από τους Ευρωπαίους.
Στην πόλη Palenque του Mexico.
=

Τα παρακάτω είναι αποσπάσματα από την υμνολογία του ΣΤΑΥΡΟΥ η ύψωση του οποίου ως αντικειμένου λατρείας και προσκυνήσεως εορτάζεται σήμερα:


Διάσωσον Σταυρέ Κυρίου τὴν ποίμνην σου ἀπὸ βλάβης, ὅτι πάντες ἐν σοὶ καυχώμεθα, καὶ γινώσκομεν τὴν σκέπην σου, σωτηρίαν καὶ κράτος.
Ἐπίσκεψαι τῇ σῇ δυνάμει τοὺς πίστει σε προσκυνοῦντας, Τίμιε Σταυρέ, ἐξ ἐχθρῶν παντοίας κακώσεως, καὶ δίωξον τάς αὐτῶν περιστάσεις.
Τό ξύλον τῆς ζωῆς καὶ δύναμις ὑπέροπλος, ἐλπὶς τῶν Πιστῶν καὶ σκέπη καὶ κραταίωμα, ἐκ ψυχῆς βοῶμέν σοι, Σταυρέ Κυρίου φύλαξ φάνηθι, καὶ ἐκ σκανδάλων τῶν τοῦ πονηροῦ, προφθάσας ρῦσαι ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε.
Τοὺς προσκυνοῦντάς σε, ὦ Σταυρὲ διατήρει, πειρασμῶν καὶ κινδύνων ἀτρωτους· ἔχεις γὰρ σὴν σκέπην φρουροῦσαν πιστούς πάντας.
Τὰς ἀρρωστίας τὰς τῆς σαρκός ἱατρεύεις, καὶ σπιλάδας ψυχῶν ἐκκαθαίρεις. Ὅθεν σὲ ὑμνοῦμεν, Σταυρόν τὸν τοῦ Κυρίου.
Τοὺς τῷ σημείῳ σου ἑαυτούς σημειοῦντας, τῶν παγίδων λυτροῦσαι τοῦ σκότους, Σταυρέ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ σοῦ σημείου.
Ἐν φωναῖς ἀλαλάξωμεν, ἐν ᾠδαῖς μεγαλύνωμεν, τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον, ἀσπαζόμενοι, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκβοήσωμεν· Σταυρὲ πανσεβάσμιε, καθαγίασον ἡμῶν, τὰς ψυχάς καὶ τὰ σώματα, τῇ δυνάμει σου, καὶ παντοίας ἐκ βλάβης ἐναντίων, διατήρησον ἀτρώτους, τοὺς εὐσεβῶς προσκυνοῦντάς σε.
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ,
Νικηφόρου ιερομονάχου του Κρητός

Ω τρισμακάριστε Σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμεν οι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου ανυψώσει. Αλλ' ως τρόπαιον και όπλον απροσμάχητον, περιφρούρει τε και σκέπε τη ση χάριτι, τοις σοι κράζοντας· Χαίρε, Ξύλον μακάριον.

 ==

__Θα έλεγε κανείς ότι μπορεί ποιητική αδεία να απευθύνεται σε ένα αντικείμενο (ιδιαίτερα αν το θεωρεί ιερό) και να το υμνεί με διάφορα καλολογικά στοιχεία…

__Θα έλεγε επίσης ότι μπορεί και να το προσωποποιεί υπό κάποια έννοια αναφέροντας γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν και το έκαναν να ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια αντικείμενα.
__Από το σημείο αυτό, όμως, μέχρι το σημείο ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ, ΝΑ ΔΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ από ένα αντικείμενο, και εν προκειμένω από ένα ΞΥΛΟ… ότι ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ… τότε τα πράγματα ξεπερνούν όχι μόνο την ποιητική έκφραση αλλά και τη λογική, και αποδεικνύονται ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ.

__Μια ειδωλολατρία που δεν θα έπρεπε στον χριστιανισμό του 21ου αιώνα.
__Μια ειδωλολατρία που δεν θα έπρεπε ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.
.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Σαν δημοψήφισμα...

==
__Έτσι κι αλλιώς τα δημοψηφίσματα είναι χαμένη υπόθεση για τη χώρα μας.
__ Ακούς εκεί δημοψηφίσματα...
__ Και οι εκλογές πολύ πάνε σε κάφρους πολίτες που επιμένουν ακόμη να είναι ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ... __Δηλαδή τι θέλουν, να εκτελέσουν τους πουλημένους και προδότες πολιτικούς;
__ Αν είναι δυνατόν... __ Αυτοί είναι ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΑΝΤΩΝ... __ Μόνο στα αφεντικά που τους "λαδώνουν" υποκλίνονται...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Πόσο ακόμη θα περιμένουμε;
==
__Από μέρα σε μέρα και από σύσκεψη και σύσκεψη μας πηγαίνουν οι τρεις αρχηγοί της εσωτερικής τρόικας, για να ΣΚΑΣΟΥΝ τα μέτρα που μαγειρεύουν "για το καλό μας".
__Υπομονή συνΕλληνες. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αποφύγουμε την λυπητερή.
__Ας χαραλάρωσουμε μήπως την απολαύσουμε...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Διάλογος για ποιον;
nikolaos
=
14. Ποια είναι η άποψή σας για το «διάλογο αγάπης» μεταξύ Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και Δυτικής Καθολικής ή Ρωμαιοκαθολικής; Έχουν γίνει βήματα προόδου;

Προσωπικά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν γίνεται όπως θα έπρεπε. Έχει αρκετά κοσμική βάση. Σκοπός αυτής της κίνησης δεν είναι να ομολογηθεί και να κοινοποιηθεί η αλήθεια του Θεού, αλλά να τα βρούμε μεταξύ μας οι άνθρωποι.
Απόδειξη ότι ενώ μιλούμε περί του Χριστού, αρκετά ακόμη απέχουμε από την ζωή Του. Η αγάπη δεν συζητιέται ούτε και η αλήθεια.
Η πρώτη εκφράζεται και η δεύτερη ομολογείται. Έτσι όπως εξελίσσεται ο διάλογος εμένα δεν με πείθει και πολύ.

=
__Σε μία συνέντευξη του Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου προς μαθητές Λυκείου, την οποία κοινοποίησε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ευκαιρία έναρξης των μαθημάτων, περιέχεται και η παραπάνω ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ δήλωση.
__Ασχέτως αν κατά τη γνώμη μας η "συνέντευξη" είναι προφανώς "στημένη", μεγαλύτερη σημασία έχει να καταλάβουμε αυτά που λέει για το θρησκευτικό διάλογο:

Προσωπικά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν γίνεται όπως θα έπρεπε.
Έχει αρκετά κοσμική βάση. 
Σκοπός αυτής της κίνησης δεν είναι να ομολογηθεί και να κοινοποιηθεί η αλήθεια του Θεού, αλλά να τα βρούμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. 
Απόδειξη ότι ενώ μιλούμε περί του Χριστού, αρκετά ακόμη απέχουμε από την ζωή Του.
Η αγάπη δεν συζητιέται ούτε και η αλήθεια. 
Η πρώτη εκφράζεται και η δεύτερη ομολογείται. 
Έτσι όπως εξελίσσεται ο διάλογος εμένα δεν με πείθει και πολύ.


__Είναι για τούτο που σκανδαλίζει η πολιτική των ιεραρχών... 
__Άλλοι λένε τα σωστά και άλλοι την ίδια στιγμή πράττουν τα φαύλα... 
__Αυτό το δικό μας το μυαλό δεν το χωράει... 
__Το δικό σας;
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Κάτω από το σύμβολο της ειρήνης(;)
=
"Το Αποστολικό ταξίδι μου στο Λίβανο και κατ' επέκταση σε όλη τη Μέση Ανατολή μπαίνει κάτω από το σύμβολο της ειρήνης", δήλωσε ο Πάπας στα γαλλικά, μετά την προσευχή του Αγγέλου στη θερινή κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.
"Η δέσμευση για διάλογο και συμφιλίωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη", πρόσθεσε απευθυνόμενος σε Γάλλους προσκυνητές. Σύμφωνα με τον Βενέδικτο XVI, η διαδικασία αυτή "θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη διεθνή κοινότητα, που αναγνωρίζει όλο και περισσότερο τη σημασία που έχει για τον κόσμο μια σταθερή και διαρκής ειρήνη στην περιοχή".
"Ακόμα κι αν φαίνεται δύσκολο να βρούμε λύσεις σε διάφορα προβλήματα, δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη βία και την αύξηση των εντάσεων", τόνισε ο ποντίφικας.
Ο Πάπας υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Λίβανο από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, θα έχει "την ευπρόσδεκτη ευκαιρία να συναντηθεί με τον λιβανικό λαό και τις αρχές του, με τους χριστιανούς αυτής της αγαπητής χώρας, καθώς και εκείνους που θα έλθουν από γειτονικές χώρες".
"Δεν αγνοώ τη συχνά δραματική κατάσταση που βιώνουν οι πληθυσμοί αυτής της περιοχής που έχει πληγεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις αδιάκοπες συγκρούσεις", υπογράμμισε. Ο Βενέδικτος είπε επίσης ότι κατανοεί "την αγωνία πολλών κατοίκων της Μέσης Ανατολής που είναι βυθισμένοι καθημερινά στα κάθε λογής δεινά που επηρεάζουν με θλιβερό τρόπο, και μερικές φορές θανάσιμα, την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή".
Ο Πάπας εξέφρασε "την ανησυχία του για εκείνους που αναζητώντας ένα χώρο ειρήνης, εγκατέλειψαν την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή και βιώνουν την αβεβαιότητα της εξορίας".
Το ταξίδι του 85χρονου Βενέδικτου XVI, το 24ο του Πάπα στο εξωτερικό από την άνοδό του στο ανώτατο ιερατικό αξίωμα το 2005, είναι ένα από τα πιο δύσκολα λόγω των συγκρούσεων στη Συρία που δημιουργούν εντάσεις στο γειτονικό Λίβανο.

=
__Εντάξει για το ταξίδι, αλλά ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ αυτό το "σύμβολο της ειρήνης"; 

__Μάλλον ξέχασε να το πει ο πάπας...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

ReStore... για μια 2η ευκαιρία
=
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μία νέα διακονία που ξεκίνησε με το όνομα Δεύτερη Ευκαιρία, που σκοπό έχει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για ανθρώπους που ξεφεύγουν από εξαρτήσεις και επιζήμιους τρόπους ζωής.

Αυτό γίνεται μέσω του καταστήματος που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο στην Αθήνα με την επωνυμία ReStore.  Αν και το κατάστημα έχει λειτουργήσει ήδη δύο μήνες, θα κάνουμε επίσημα εγκαίνια την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου, από τις 5:00-8:00 μ.μ.  

Στο κατάστημα πωλούνται ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ καινούργια αλλά και μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, και εργάζονται εθελοντές και άνθρωποι που είναι στην διαδικασία επανένταξης στην κοινωνία.

Το ReStore βρίσκεται στους Αμπελόκηπους αρκετά κοντά στην στάση του μετρό, και οι πρώτοι μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας του κρίνονται επιτυχημένοι. Πολλοί άνθρωποι έχουν προσφέρει εθελοντικά είτε την εργασία τους, τόσο στο στήσιμο όσο και στην λειτουργία, και πολλοί ακόμα έχουν προσφέρει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.

=
__Με χαρά ενημερωθήκαμε για την υλοποίηση μιας παλαιότερης επιθυμίας αγαπητών συγχριστιανών, με σκοπό την υποστήριξη ατόμων με ανάγκη επανένταξης στην κοινωνία.

__Ενημερωθείτε και συνεργαστείτε όπως μπορείτε.


__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Περιμένετε ντροπή από ξεδιάντροπους;
=
Πάει και τελείωσε, οι εξουσιαστές της χώρας δεν βάζουν μυαλό. Εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό με περικοπές και σκληρά μέτρα και δίνουν παχηλούς μισθούς στους εαυτούς τους και στους μανδαρίνους.
Το τελευταίο κρούσμα αποκαλύφτηκε στη Βουλή από τη βουλευτή της ΝΔ, Φεβρωνία Πατριανάκου. Ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (διάβαζε ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας) αμοίβεται με 21.000 ευρώ το μήνα, ο αντιπρόεδρος με 15.500 ευρώ και πάει λέγοντας με όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Και όλα αυτά όταν κόβουν 100 ευρώ από τη σύνταξη του συνταξιούχου των 500 ευρώ.
Στην βουλευτίνα απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκοπύρας ψελίζοντας αμήχανος ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει τις αμοιβές των μελών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
=
__Για να έχει κάποιος ντροπή πρέπει να έχει και ΦΙΛΟΤΙΜΟ.
__Αλλά ποιοι το έχασαν το τελευταίο για να το έχουν οι κυβερνώντες αυτή τη γη;
__Οι ίδιοι όρισαν τις αμοιβές και τώρα λένε πως "η Κυνέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει"...
__Αν λοιπόν μάθετε τη συνέχεια να την πείτε και σ' εμάς!
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Ειναι της εκκλησίας...
==
__Όταν το λέει ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ποιοι είμαστε εμείς να το αμφισβητήσουμε;
__Επιτέλους η «κοπέλα» είναι «της εκκλησίας, έτοιμη να βοηθήσει το μοναστήρι ανά πάσα στιγμή». Μάλιστα, μου λέει συνέχεια: «Μην στεναχωριέσαι, πάτερ, εδώ είμαι εγώ»...

__Σαν να έχει δίκιο ο Αρχιμανδρίτης!
__Σε μια εκκλησία που ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ο Θεός… κάποιος δεν πρέπει να υπάρχει για να την βοηθάει;
__Και όταν κάποια κοπέλα ΒΟΗΘΑΕΙ μια τέτοια εκκλησία, δεν εξυπακούεται πως είναι ΚΟΠΕΛΑ [ΑΥΤΗΣ] ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

__Τώρα με τον Θεό τι σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά και ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, αυτό είναι «άλλου παπά ΄ευαγγέλιο΄».

__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com