11.11.14

Θρησκεία... γκραν γκινιόλ...


Θρησκεία... γκραν γκινιόλ...

.
ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/11/leipsana-agiwn.html


.
Κανονικά όποιος βλέπει αυτές τις φωτογραφίες παθαίνει ψυχολογικό σοκ... 
Επιπλέον πρέπει να συνδυαστούν οι εικόνες αυτές με την κατάρα του ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ, που λέει: 
“Κατηραμένος και ασυγχώρητος, και μετά θάνατον άλυτος και τυμπανιαίος, αι πέτραι και ο σίδηρος λυθήσονται, αυτός δε ουδαμώς, κληρονομήσθε την λέπραν του Γιεζή, και την αγχόνην του Ιούδα, στένον είη και τρέμων επί της γης ως ο Κάιν, η οργή... του Θεού είη επί την κεφαλήν αυτού, και η μερίς αυτού μετά του προδότου Ιούδα και προκοπήν ου μη ίδοι πώποτε εφ' οις εργάζεται, σχισθείη η γη και καταπίοι αυτόν, ως τον Δαθάν και Αβειρών και πάσαις πατρικαίς και συνοδικαίς αραίς υπεύθηνος, και εξαλειφθείη το μνημόσυνον αυτού μέτ' ήλιου από προσώπου της γης...”
Τελικά αγίων είναι αυτές οι μούμιες ή καταραμένων αμαρτωλών; 
Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει;
__Ήμαρτον Θεέ μου... 
__Εσύ ο Θεός των Ζώντων γίνεται να "δέχεσαι τιμή" με αυτές τις μούμιες;
__Λυπήσου το λαό μας Κύριε!
=
«Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; 
δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων»
( Ιησούς Χριστός - Ματθ. 22:32 )

Ο μικρός... ο μέγας...

Ο μικρός... ο μέγας...

.
.
_Πώς καταλαβαίνουμε το μέγεθος και την αξία ενός ανθρώπου;
_Στον κόσμο αυτό "μεγάλοι" είναι άνθρωποι που έβαψαν τον κόσμο στο αίμα (με εθνικά, πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα)... 
_Για αυτούς ο Χριστός δίδαξε: 
  • «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. 
  • 26 Ούτως όμως δεν θέλει είσθαι εν υμίν, αλλ' όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, ας ήναι υπηρέτης υμών, 27 και όστις θέλη να ήναι πρώτος εν υμίν, ας ήναι δούλος υμών». [ Ματθ. 20:25-27 ] 
_Μήπως ζηλεύεις κάποιον άνθρωπο με κοσμικό "μεγαλείο", κάποιον που θαυμάζουν και τιμούν οι άνθρωποι; Να είσαι σίγουρος πως σύντομα το μεγαλείο του θα γίνει στάχτη. 
_Μόνο ένας είναι αληθινά μεγάλος σε όλο το σύμπαν και αυτός είναι ο Θεός!
«Δεν υπάρχει όμοιός σου, Κύριε· είσαι μέγας και μέγα το όνομά σου εν δυνάμει» 
[ Ιερ. 10:6 ] 
=================