27.5.13

Αθεϊσμός...



Αθεϊσμός...
Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό το παράλογο τίποτε...
Απλά και μόνο για να δικαιολογούν τα πολλά ΠΑΡΑΛΟΓΑ της ζωής τους...
=
«Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν και έγειναν βδελυροί διά την ανομίαν· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν» (Ψαλ. 53:1)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Τέλη ανεπαίσχυντα...



Τέλη ανεπαίσχυντα...
Τι μπορεί να πάθει κάποιος στα γεράματα...
Γι' αυτό οι παπάδες εύχονται:
«Ανώδυνα και ανεπαίσχυντα, τα τέλη της ζωής ημών»
=
Εδώ έχουμε και τα δύο αλλά από την ανάποδη:
  • ΕΠΩΔΥΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ,
  • ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ...
Όσο για την ΚΑΛΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ... αυτό θα το δούμε στην κατάλληλη ώρα αλλά όχι σ' αυτό τον κόσμο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Τα παιδιά που δεν θέλουμε...



Τα παιδιά που δεν θέλουμε...



«Λάβε το παιδίον τούτο και θήλασόν μοι αυτό, και εγώ θέλω σοι δώσει τον μισθόν σου» (Έξ. 2:9)
=
Ο Θεός είναι πολύ καλύτερος Μισθαποδότης από την κόρη του Φαραώ...

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com