27.5.12

Αρχιερείς ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ...
==
__Η φωτογραφία μιλάει ή μάλλον βοά για το βδέλυγμα. Αλλά αιρετικοί είναι μόνο οι Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Χιλιαστές, Ρωμαιοκαθολικοί και Ουνίτες...


__Οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ είναι Σεβασμιότατοι, Μακαριότατοι, Παναγιότατοι στην αίρεσή τους...
Ο Θεός όμως βλέπει και τίποτε δεν ξεφεύγει της προσοχής Του.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Και όμως έχει δίκιο...
==
__Δυστυχώς στη χώρα μας απέμεινε να λένε το σωστό οι εχθροί μας, οι ξένοι και οι αλλόθρησκοι.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που πάσχουμε όσα πάσχουμε, αφού αρνηθήκαμε τον Θεό και λατρεύουμε τον κάθε τυχάρπαστο πολιτικό, τον κάθε πρόστυχο ηθοποιό και τον κάθε δυνατό στο πόδι ποδοσφαιριστή...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Φήμες που δεν αξίζουν την προσοχή...
==
__Συχνά οι δημοσιογράφοι, κάποτε σε συνεργασία με φιλόδοξους "επιστήμονες", κυκλοφορούν τέτοιες "ειδήσεις" για να δημιουργούν εντυπώσεις και να γεμίζουν τα φύλλα και τα ταμεία τους.
__Κατά την άποψή μας η εν λόγω είδηση ανήκει σ' αυτή την κατηγορία και δεν αξίζει να της δώσει κανείς προσοχή επειδή, αν μη τι άλλο, δεν ταιριάζει με τα γραπτά των Ευαγγελίων. 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com