11.2.14

Κατέστρεψαν ή όχι;

Κατέστρεψαν ή όχι;
.
.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται κατά πόσον οι Χριστιανοί όταν έγιναν ισχυροί κατέστρεψαν ναούς των ειδωλολατρών, και διάφοροι λόγιοι και κληρικοί ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ το πράγμα ως μη γεγονός.
Ψάχνοντας όμως σχετικά με τον άγ. Παρθένιο, επίσκοπο Λαμψάκου, διαβάσαμε τα εξής, που περιέχονται στην ιστοσελίδα ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, όπου 
ο αγ. Παρθένιος επαινείται επειδή σε συνεργασία με τον Μ. Κωνσταντίνο κατεδάφισε ναούς ειδώλων


Ποια είναι η αλήθεια αγαπητοί;

Βίος, πολιτεία & θαυμάτων διήγηση του αγ. Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου
8 Φεβρουαρίου 2014

[…] Βλέποντάς τους λοιπόν να προκόβουν στην πίστη και να περιφρονούν εντελώς τα είδωλα, θέλησε αφ’ ενός μεν να καταστρέψει τους βέβηλους ναούς και στη θέση τους να κτίσει ιερούς ναούς αφιερωμένους στο Χριστό. Προτίμησε δε να γνωστοποιήσει αυτά στο βασιλιά, πριν ενεργήσει, δείχνοντας έτσι ότι ήταν ενημερωμένος και ενεργούσε διακριτικά. Γιατί ενώ ο βασιλιάς, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ήταν ευσεβέστατος και χριστιανικώτατος περισσότερο από κάθε άλλον, όμως δεν είχε ακόμα ανακηρυχθεί επίσημα η καταστροφή των ειδωλολατρικών ναών και έτσι έπρεπε προηγουμένως να γνωστοποιήσει τα σχέδια του σ’ αυτόν και κατόπιν με την άδειά του να επιχειρήσει το πράγμα. […] 
Έτσι λοιπόν αφού με χαρά τον δέχτηκε ο βασιλιάς, έπειτα και διατάγματα εξέδωσε που να επιτρέπουν γενικά την καταστροφή των ειδωλολατρικών ναών, αλλά και ειδική άδεια που επικύρωνε την ανάληψη του εγχειρήματος από τον ίδιο τον Άγιο· επιπλέον με την καταβολή όχι και λίγου χρυσού, βοηθούσε στην ανέγερση του ναού του Θεού. […] 
Μόλις επέστρεψε λοιπόν στη Λάμψακο ο θείος άνδρας, καθόλου δεν ανέβαλε τήν πραγματοποίηση των αποφάσεων, αλλά αμέσως και το γκρέμισμα των βδελυγμάτων έκανε και τα σχέδια του ιερού ναού προετοίμαζε. Αφοσιώθηκε λοιπόν στο έργο, κτίζοντας ναό που ήταν πάρα πολύ ωραίος και ταυτόχρονα πάρα πολύ στέρεος. Αυτά όσον άφορα τα ειδωλολατρικά τεμένη και τους ιερούς ναούς. […]
______________

.


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Κλέφτες και Αστυνόμοι...

Κλέφτες και Αστυνόμοι...
.
.

Τα μικρά παίζουν το παιχνίδι "Κλέφτες και Αστυνόμοι" όπου το ένα κυνηγά το άλλο για να το βάλει στη φυλακή κ.λπ., κ.λπ....

Τι να πούμε όμως, όταν ο κόσμος ολόκληρος έγινε ένας στίβος όπου ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ κυνηγούν ΠΟΛΙΤΕΣ για διάφορους λόγους (δικαιολογημένους ή μη) και πολίτες κυνηγούν αστυνόμους για διάφορους λόγους 
(δικαιολογημένους ή μη)...
Όπως επιτυχημένα το απέδωσε ο σκιτσογράφος, εν τέλει ο κόσμος / κοινωνία μας έχει καταντήσει ένας ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ που δεν βγάζει σε τέλος... 
 Μία ΦΑΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...
.
 =
«Πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού»
(  Ιωάν. 3:20 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Παρθένιος εναντίον Σάββα...

Παρθένιος εναντίον Σάββα...
.
.

Μέχρι τώρα ξέραμε (έτσι μας έλεγαν δηλαδή) ότι ο αγ. Σάββας είναι προστάτης των Καρκινοπαθών...

Βέβαια τι σόι ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ είναι, όταν χιλιάδες καρκινοπαθείς --και μάλιστα αθώα μικρά παιδάκια-- πεθαίνουν κάθε μέρα από καρκίνο, αυτό είναι άλλο θέμα...
Εκείνο που σημειώνεται εδώ είναι πως του έβγαλαν τώρα και ανταγωνιστή, επειδή στη Μητρόπολη Περιστέριου όρισαν και άλλον "αρμόδιο"... τον ΠΑΡΘΕΝΙΟ...
 =
Άντε τώρα να δούμε ποιος από τους δύο θα κάνει καλύτερη δουλειά... (ήμαρτον Θεέ μου)...        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.