26.2.14

Βοήθειά σας η αγ. Φωτεινή...

Βοήθειά σας η αγ. Φωτεινή...
.

.
Σήμερα τιμάται η αγ. Φωτεινή --πιο σωστά η ανώνυμη γυναίκα της Σαμάρειας-- που πίστεψε στον Χριστό στο πηγάδι του Ιακώβ...
Την ιστορία θα την βρείτε στο τέταρτο Δ΄ κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ιωάννην...
Την εμπορική εκμετάλλευση θα την βρείτε στο ναό της Αγίας Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν, τιμούνται και προσκυνούνται τα εικονιζόμενα αντικείμενα...
Αν θέλετε πιστεύετε πως είναι και τα γνήσια...
 =
«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων. »
( Ιωάν. 4:10 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.