5.1.11


«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΛΟΓΑ»

Την αδιάβατη έρημο δες,
τα στεγνωμένα πρόσωπα,
το λαό του θεού που στενάζει!
Δεν είναι που λείπει το νερό,
το χέρι που θα χτυπήσει το βράχο.

*

Την αδιάβατη λύπη δες.
Άνθρωποι πόσοι, δες,
ατελείωτο πένθος πενθούνε!
Δεν είναι που λείπουν τα δάκρυα,
ο πατήρ λείπει «ο νουθετών μετά δακρύων».

*

Tις κατάλευκες χώρες δες,
τα στάχυα τα ώριμα προς θερισμόν,
το πλήρωμα του χρόνου που έφτασε,
δεν είναι που λείπει η δουλειά,
η καρδιά λείπει.

*

Ποιος θα δώσει την καρδιά του;
Ποιος θα την απολέσει, για να την ξανακερδίσει;
Ζητείται καρδιά καιόμενη δια Χριστόν.
Με τους χαίροντες να χαίρεται
με τους αμαρτάνοντες να οδυνάται
με τους ασθενείς να ασθενεί!

*

Ζητείται διάκονος,
μη σοφός,
να υπηρετήσει το θαύμα!
Δεν είναι που λείπουν οι σοφοί,
οι «μωροί» λείπουν.

*

Ζητείται «μωρός δια Χριστόν»,
να μοιράσει την Αλήθεια,
να μοιράσει τη δικαιοσύνη,
να μοιράσει το ψωμί,
το Χριστό να μοιράσει
στον ά-υπνο, στον ά-φιλο,
στον ά-θεο άνθρωπο της εποχής μας.

*

Ζητείται Απόστολος διά Χριστόν
να παρακαλέσει τον απαράκλητο λαό του Θεού,
πως ουκ απέθαναν, αλλά καθεύδουν οι νεκροί
πως η επαύριο της ζωής μας θα είναι ζωή,
θα είναι ανάσταση,
θα είναι επερχόμενη Βασιλεία
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

*

Ποιος είναι έτοιμος να τον ομολογήσει;
Που σημαίνει
να ζημιωθεί,
να απορριφθεί,
να χλευαστεί,
να γίνει «θέατρον αγγέλοις και ανθρώποις;»

*

Ποιος είναι έτοιμος να δώσει τη μαρτυρία του Χριστού;
Που σημαίνει να γίνει μάχαιρα,
να γίνει άλας,
να γίνει φως,
να γίνει «πόλις επάνω όρους κειμένη;»

*

Ποιος είναι έτοιμος
να δοξαστεί δια Χριστόν;
Που σημαίνει να βγει αλώβητος από το λάκκο των λεόντων,
να βλέπει πίσω από τα βουνά τη γη της επαγγελίας,
να χου δοθεί η εξουσία «του πατείν επάνω όφεων
και σκορπιών;»

*

Δεν είναι που λείπει το όνειρο,
αυτός που θα το ντυθεί λείπει.

*

Ζητείται μάρτυς διά Χριστόν!
Να τολμήσει τα αντι-λογικά,
να πολιτευτεί αντι-κοσμικά,
να ονειρευτεί παράλογα,
λοιδορούμενος να ευλογεί,
διωκόμενος να ανέχεται,
βλασφημούμενος να παρακαλεί,
καθ' ημέραν να αποθνήσκει δια Χριστόν.

*

Δεν είναι για όλους ο λόγος.
Δεν είναι για όλους το όνειρο.
Ο Θεός των πατέρων ημών προεχειρίσατό σε.
Σε σένα....

*

Στο δικό σου μόνο κωδικό η κλήση...
Αν δεν απαντήσεις, θα καταχωρηθεί στις χαμένες.

*

Η δική σου θέση θα μείνει κενή.
Προσωπικός ο δρόμος του Χριστού.
Προσωπικός ο τρόπος και η κοινωνία μαζί του.
Εσύ που είδες...
Εσύ που άκουσες...
Εσύ «έση μάρτυς αυτώ προς πάντας ανθρώπους»
Δικό σου το ΝΑΙ και το ΟΧΙ και το ΑΜΗΝ και το ΠΑΝΤΑ.
Για σένα οι κακουχίες των βουνών,
αλλά και για σένα, πίσω από αυτά, η Γη
της Επαγγελίας.
Εσύ ο έσχατος εσύ και ο πρώτος....
Εσύ ο διάκονος...
Εσύ ο μάρτυς...
Εσύ η φλόγα!

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»


Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
_______________________________________________________.