8.11.14

Προϋπόθεση η Προετοιμασία...

Προϋπόθεση η Προετοιμασία...

.
.
_Πολλοί ενθουσιώδεις χριστιανοί ενθαρρύνουν τους νέους πιστούς να επιδίδονται σε έργο ευαγγελισμού χωρίς πρώτα να τους έχουν εξοπλίσει με την κατάλληλη προετοιμασία...
_Ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές Του 3 ολόκληρα χρόνια πριν τους αποστείλει στον κόσμο...
_Όμως οι ανθρώπινες οργανώσεις (εκκλησίες, ιεραποστολές κ.λπ.), χρησιμοποιούν με αφροσύνη ακατήχητα άτομα για να σχηματίσουν στρατειές προπαγανδιστών, πριν ακόμη τα ίδια έχουν σαφή αντίληψη ούτε για το τι πιστεύουν, ούτε για το τι κάνουν αυτό το έργο...
_Άλλη μια φορά που η ανθρώπινη προπέτεια προκαλεί ζημία στο έργο του Θεού...

=================