25.10.14

Αγώνας δρόμου χωρίς προορισμό...

Αγώνας δρόμου χωρίς προορισμό...
.
_Η μηχανή αυτή μετράει "χιλιόμετρα"... αλλά δεν σε πηγαίνει ούτε ένα μέτρο εμπρός...
_Πόσες φορές δεν κουραζόμαστε --θυσιαζόμαστε θα έλεγα-- χωρίς ο κόπος μας να έχει θετικό αποτέλεσμα;
_Γιατί, λοιπόν, να επιτρέπουμε στον Σατανά να μας παγιδεύει σε τέτοιες παγίδες;
  • «δεν έτρεξα εις μάτην ουδέ εις μάτην εκοπίασα». [ Φιλ. 2:16 ]

  • «έπεμψα διά να μάθω την πίστιν σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβή εις μάτην ο κόπος ημών». [ 1Θεσ. 3:5 ] 

=================